Total War Hellas Forums

Full Version: [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ TW HELLAS]
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ TW HELLAS] - ★koultouras★

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Όροι Χρήσης (T.O.S.)
1) Οι T.O.S(Όροι Χρήσης) και οι γενικοί κανόνες του φόρουμ.
Με την εγγραφή σας σε αυτό το φόρουμ, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να σέβεστε και να συμμορφώνεστε με τους όρους της χρήσης και συμφωνίας του Πάροχου των Servers(εφεξής αποκαλούμενη ως "Webhost") & του Total War Hellas,καθώς και όλους τους αντίστοιχους γενικούς εξωτερικούς ή / και εσωτερικούς κανόνες του φόρουμ, το σημείωμα της εγγραφής και όλες τις σχετικές με τους ανωτέρω κανόνες και ρυθμίσεις. Κάθε ένα από τα παραπάνω μερικώς ή ολικώς μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς να απαιτείται άμεση ειδοποίηση.Ο περιοδικός έλεγχος των κανόνων του φόρουμ για αλλαγές συνιστάται
2) Η ευθύνη του χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης
Κατά την εγγραφή σας, θα λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης και της σύνδεσή σας,καθώς επίσηςείστε πλήρως υπεύθυνος/η για κάθε δραστηριότητα που γίνεται υπό τον κωδικό πρόσβασης ή σύνδεσής σας. Θα πρέπει να ενημερώσετε τους Webhost & TW Hellas αμέσως αν προκύψει μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας, ή αν παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας ή έχει συμβεί οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού σας . Θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Η Webhost και το TW Hellas δεν μπορεί να ευθύνεται, και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από παράβαση κατα τις ανωτέρω συνθήκες. Μέλη εγγεγραμμένα στο TW Hellas πρέπει να είναι 15 ετών ή μεγαλύτερα.Εάν ένα μέλος αποδεικνύεται να έχει καταχωρήσει ψευδή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για την ηλικία του/της, και αυτός / αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ανήλικος, αυτό θα προκαλέσει αποκλεισμό του εν λόγω χρήστη απο το φόρουμ
3) Η ευθύνη για το περιεχόμενο.
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία, κώδικας, δεδομένα, κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχος, φωτογραφία, εικόνα, γραφικά, βίντεο, chat, μηνύματα, λειτουργία, ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, είτε διαβιβαζόμενα δημόσια είτε ιδιωτικά, αποστέλλονται υπο αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι είστε,σε κάθε περίπτωση, πλήρως υπεύθυνος/η για κάθε περιεχόμενο που αναρτάτε ή μεταφορτώνετε, για κάθε δημοσίευση, για κάθε αποστολή με e-mail ή οποιαδήποτε ανάρτηση - αποστολή έχει μεταδοθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πλην των ήδη αναφερομένων υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση, οι Webhost και TW Hellas δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτήθηκε από ένα χρήστη ή από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων --χωρίς όμως να περιορίζονται στα εξής---: οποιαδήποτε λάθος ή παράλειψη σε αυτά τα περιεχόμενα, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους υφίσταται ο χρήστης από το γεγονός της χρήσης αυτών των παρεχόμενων περιεχομένων , είτε αυτά αποστέλλονται με e-mail είτε έχουν μεταδοθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέσω των υπηρεσιών.
4) Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και ότι έχετε αυτοβούλως παραχωρήσει. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία για παράδειγμα,και να επιτρέψει σε σας για να επωφεληθείτε από ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό το site. Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης ή της άρσης των καταχωρημένων πληροφοριών που συλλέγονται από τα δεδομένα που σας αφορούν και έχετε αυτοβούλως παραχωρήσει.Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί με την αποστολή ενός e-mail ή με κανονικό ταχυδρομείο στην εταιρεία, επικοινωνώντας μαζί μας στο σχετικό Φόρουμ Υποστήριξης.Θεωρείται πιθανό (αλλά οχι δεσμευτικό -βλ. παρακάτω) να μη μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή προς τρίτα μέρη.Όταν κριθεί αναγκαίο να επικαλεστούμε προς τρίτους την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, θα διασφαλισθεί η τήρηση των κανόνων της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, καθώς και κάθε κατάλληλη εμπιστευτικότητα και μέτρα ασφάλειας.Είναι δυνατόν να μεταδοθούν πληροφορίες σε τρίτους στο πλαίσιο συγκεκριμένων περιστάσεων, ιδίως, μεταξύ άλλων, όταν κατή τέτοιο ζητείται από τις δημόσιες αρχές, με σκοπό την πρόληψη της απάτης ή επικείμενης ζημίας,αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου και των υπηρεσιών μας.Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών πληροφοριών μας και / ή να απορρίψετε τα cookies στον browser σας. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών ή λειτουργιών. Τέλος, με μια απλή αίτηση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας πληροφορίες, και να αιτηθείτε της διορθώσεως σε περίπτωση λάθους ή της διαγραφής τους , μέσω του σχετικού φόρουμ υποστήριξης. Σε περίπτωση την οποία δεν έχουν παραβιαστεί οι κανόνες του ιστότοπου, η διαγραφή είναι δυνατή. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει στο παρελθόν παραβιάσει τους κανόνες και τους όρους χρήσης, η Διαχείριση έχει δικαίωμα άρνησης της διαγραφής.
5. Μήνυμα Εγγραφής
Οι διαχειριστές και οι συντονιστές προσπαθούν να διατηρούν το περιεχόμενο αυτής της Δ. Συζήτησης καθαρό από μεμπτό περιεχόμενο επεμβαίνοντας και ενίοτε διαγράφοντάς το. Επειδή όμως είναι αδύνατο να ελέγχονται όλα τα μηνύματα που αναρτώνται, γι' αυτό αποδέχεστε πως ό,τι αναρτάται εκφράζει μόνο τον δημιουργό του μηνύματος και όχι την άποψη των διαχειριστών, των συντονιστών και του webmaster (εκτός από τα μηνύματα τα οποία αναρτήθηκαν από αυτούς) και δεν φέρουν καμία ευθύνη γι' αυτά.
Συμφωνείτε να μην αναρτάτε μηνύματα με υβριστικό, άσεμνο, πρόστυχο, χυδαίο, συκοφαντικό, απεχθές, απειλητικό, με πορνογραφικό προσανατολισμό ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που υπόκειται στην νομοθετική αρχή. Μη συμμόρφωση θα οδηγήσει σε άμεση και μόνιμη διαγραφή του μέλους (με γνωστοποίηση της ενέργειάς του στο φορέα παροχής υπηρεσιών Internet μέσω του οποίου συνδεθήκατε). Η διεύθυνση IP του εκάστοτε μηνύματος καταγράφεται για να διασφαλιστεί το περιεχόμενο των αναρτήσεων όπως ήδη ορίστηκε. Συμφωνείτε ότι ο webmaster, ο διαχειριστής ή ο συντονιστής έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, να επεξεργαστούν ή να μετακινήσουν οποιαδήποτε ανάρτηση ή Θ. Ενότητα το περιεχόμενο της οποίας δεν πληροί τους όρους χρήσης. Ως μέλος αποδέχεστε να αποθηκευτούν οι πληροφορίες, τις οποίες θα εισαγάγετε, σε βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή φορέα χωρίς την άδειά σας, όμως ο webmaster, ο διαχειριστής ή ο συντονιστής δεν φέρει την ευθύνη απώλειάς τους από κακόβουλους χρήστες σε περίπτωση εισβολής τους στον διακομιστή.Αυτό το σύστημα της Δ. Συζήτησης βασίζεται σε cookies τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν καμία απολύτως πληροφορία από τα στοιχεία που θα εισαγάγετε παρακάτω, εξυπηρετούν μόνο στο να βελτιωθεί η περιήγησή σας στην Δ.συζήτηση. Η e-mail διεύθυνσή σας χρησιμοποιείται μόνο για την επιβεβαίωση των στοιχείων εγγραφής σας και του κωδικού σας, καθώς και για την αποστολή νέου κωδικού σε περίπτωση που λησμονήσετε το τρέχοντα ενεργό κωδικό σας.Με την εγγραφή σας δεσμεύεστε με τους ανωτέρω όρους.

Οδηγίες και Γενικοί Εσωτερικοί Κανονισμοί του Φόρουμ
1. Αντιμετωπίστε τα άλλα μέλη με το σεβασμό που τους αξίζει.Αν και το παρακάτω κρίνεται αυτονόητο, αντιμετωπίζετε τους άλλους, όπως θα θέλατε να αντιμετωπίζουν!

2. Η Γλώσσα του φόρουμ είναι η Επίσημη Ελληνική. Τούτου λεχθέντος, και δεδομένου ότι η χρήση των «greeklish» εμπίπτει στο πλέγμα της "δυσανάγνωστης δημοσιεύσεως", και καθώς συνιστά μια άκομψη παραμόρφωση της επίσημης Ελληνικής γλώσσας, τα greeklish θα πρέπει να αποφεύγονται.Οι κυρώσεις, ως προς την ανάρτηση μηνυμάτων σε greeklish δε θα επιβάλλονται με ακραία ή σημαντικά μεγάλη αυστηρότητα. Η έννοια ωστόσο της "δυσανάγνωστης δημοσιεύσεως" περιορίζεται μόνο σε μηνύματα γραμμένα σε greeklish.Όλες οι ξένες γλώσσες είναι ευπρόσδεκτες και θα τους χορηγείται αντίστοιχο φόρουμ όπου οι χρήστες τους μπορούν να αλληλεπιδράσουν στη μητρική τους γλώσσα.

3. Παρακαλούμε να αποφεύγετε το "spamming" ή να διακόπτετε τη ροή της συζήτησης(disruptive post). Ο ορισμός του "spam" είναι μια άσχετη ή διαφημιστική ανάρτηση. Ο ορισμός του "disruptive post" (διασπαστική ανάρτηση) είναι ενα άσχετο ή κακοπροαίρετο σχόλιο που έχει ως στόχο να εκτροχιάσει τη συζήτηση εκτός θέματος(off topic). Τα "Off topic" μηνύματα αν και επιτρέπονται στο μέτρο του ανεκτού, μηνύματα που προκαλούν κατ' επανάληψη μια ριζική αλλαγή του θέματος συζήτησης θεωρούνται από πλευράς ποινών ως disruptive. Οποιοδήποτε spamming ή disruptive μήνυμα-ανάρτηση μπορεί να αφαιρεθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο ανάρτησής του αν χρειαστεί, μπορεί να τιμωρείται αναλόγως.

4. Η αποστολή κειμένων γραμμένων σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ αποκλειστικά, αν και δεν απαγορεύεται πλήρως, ΔΕΝ συνιστάται εφόσον αυτό θεωρείται οτι κανείς φωνάζει και τούτο δεν είναι απαραίτητο. Το παραπάνω μέτρο δεν θα εφαρμόζεται αυστηρά , αλλά θα εξετάζεται η αντίστοιχη παράβαση, κατά περίπτωση.

5. Παρακαλούμε να αποφεύγετε την ανάρτηση εικόνων μεγαλύτερων από 800x600. Αυτό αυτό συνιστάται ως μια πράξη διακριτικότητας προς τα μέλη με αργές ταχύτητες στο διαδίκτυο, και διατηρεί το φόρουμ εύκολα προσπελάσιμο & τακτοποιημένο.

6. Η χρήση έγχρωμου κείμενου δεν απαγορεύεται. Δεν είναι μόνο οι συντονιστές και οι διαχειριστές που δύνανται να χρησιμοποιήσουν έγχρωμη γραφή. Τα χρώματα είναι δωρεάν!

7. Προσβλητικά (insulting)και επιθετικά(flaming) σχόλια και / ή προσωπικές επιθέσεις(personal attacks) (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο στα εξής : δυσφημιστικά , συκοφαντικά και ρατσιστικά σχόλια) εναντίον των μελών του φόρουμ ή των μελών του προσωπικού δεν θα γίνονται ανεκτά.Σε περίπτωση που τα παραπάνω διαπράττονται σε ξενόγλωσσα τμήματα όπου ο συντονισμός θα είναι πιο αυστηρός, οι παραβιάσεις θα υπάγονται επιπλέον στους αντίστοιχους κανόνες που δημοσιεύονται εντός των αντίστοιχων τομέων.

8. Παρακαλούμε να είστε συνετοί με τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε στο φόρουμ, ορισμένα από τα μέλη μας είναι νεότερα από ό, τι άλλα. Η βωμολοχία δεν απαγορεύεται εντελώς, απλά μην καταφεύγετε σε αυτή άσκοπα, και χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν κυρίως ήπιες λέξεις. Το υπάρχον φίλτρο λογοκρισίας των βωμολοχιών δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει πλήρως αυτό το σύστημα.Η "Αργκό" δεν απαγορεύεται, παρόλο που επιτρέπεται αποκλειστικά στα τμήματα "Chat" ή στα τμήματα όπου οι συνομιλητές ειναι όλοι ομόγλωσσοι.Θα πρέπει δέ να να αποφεύγονται ή να περιορίζονται σε αυτές τις ενότητες, όπου, όμως, αν εκφράσεις αργκό προκαλέσουν τη συναισθηματικά φορτισμένη απάντηση και / ή προσωπικές επιθέσεις, θα πρέπει να θεωρούνται και να κρίνονται ως ανά περίπτωση για την παράκαμψη των παραβάσεων περί "προσβλητικού και επιθετικού σχολίου" , όπως προβλέπεται από τους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. Μέσα στα τμήματα "Chat" ή στα τμήματα όπου οι συνομιλητές είναι όλοι ομόγλωσσοι, ο συντονισμός θα είναι πιο επιεικής από ό,τι στα ξενόγλωσσα τμήματα, αν και αναρτήσεις που εμπίπτουν στις παραβάσεις όπως ορίζονται στο σημείο-7.-είναι δυνατόν να τιμωρηθούν λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της συζήτησης.

9. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η προώθηση της πειρατείας, και των παράνομων δραστηριοτήτων, όπως (χωρίς να περιορίζεται στα ακόλουθα) η προώθηση των torrents και των παράνομων downloads, η ανάρτηση - μετάδοση και διάδοση πορνογραφικού ή άσεμνου περιεχόμενου κ.λ.π.. Αυτό θα αντιμετωπίζεται, με (0) μηδενική ανοχή και λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της ανάρτησης, μπορεί να προκαλέσει έναν (μόνιμο ή προσωρινό) αποκλεισμό από το φόρουμ.

10. Σας παρακαλούμε να μην αναρτάτε ακατάλληλο υλικό (που συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεταιστα ακόλουθα : "πορνό", "εικόνες υπερβολικού γυμνού" "υλικό προστατευόμενο απο πνευματικά δικαιώματα" "warrez-torrents" κλπ). Ως "Ακατάλληλο υλικό" πρέπει και θα θεωρούνται γενικά όλες οι παραβατικές ενέργειες που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ελληνικού Δημοσίου και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που περιγράφουν αντίστοιχα παραβάσεις στο διαδίκτυο.

11. Αποποίηση ευθυνών: Όλες οι θέσεις, απόψεις, που εκφράζονται ή / και δημοσιεύονται, οι σύνδεσμοι και το υλικό που μεταφορτώνεται , αναρτάται ή / και δημοσιεύεται σε αυτό το φόρουμ είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/ συντάκτη που επέλεξε να προβεί σε αυτή την ενέργεια, και δεν αντιπροσωπεύουν τις σκέψεις , τις απόψεις ή τις ενέργειες του στελεχικού δυναμικού του TWH και του webmaster του. Με το παρόν συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το site με δική σας ευθύνη και ότι οι: Webhost και το TW Hellas καθώς και το διαχειριστικό και συντονιστικό προσωπικό τους δεν ευθύνεται και δεν μπορεί θα κληθεί για να λογοδοτήσει για καμία θέση/ άποψη καθώς και οποιοδήποτε αναρτημένο - μεταφορτωμένο - δημοσιευμένο υλικό που μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό ή / και παραβατικό με οποιονδήποτε τρόπο.
Επίπεδα ΠροειδοποιήσεωνΑνάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης, μια διαφορετική πορεία ενέργειας μπορεί να ληφθεί, αλλά η συνήθης πρακτική είναι η ακόλουθη:
Πρώτη παράβαση κανόνα (Μικρά αδικήματα):
Γίνεται Διόρθωση απο το χρήστη, ενα προσωπικό μήνυμα μπορεί να σταλεί, και πιθανόν να μην απαιτείται περαιτέρω δράση.Για ένα πιο σοβαρό αδίκημα, μια επεξηγητική προειδοποίηση θα εκδοθεί, με ευγενικό τρόπο.Αυτό ισοδυναμεί μόνο με μια παρατήρηση κατά του ψευδώνυμού σας, που επιτρεπει στους διαχειριστές και συντονιστές να γνωρίζουν οτι έχετε παραβεί κάποιον κανόνα.
Δευτερη παράβαση κανόνα(Συνεχόμενα ή πάλι ένα μικρό αδίκημα):
Αποστολή ακόμα μιας απλής προειδοποίησης
Τρίτη παράβαση κανόνα (εξακολούθηση ήσσονος σημασίας παράβαση ή 1η διενέργεια πιο σοβαρής αξιόποινης πράξης):
Αποστολή προειδοποίησης και επιπλέον ενέργειες κατά του χρήστη.Στις 3η προειδοποίησή σας είναι δυνατόν να λάβετε μια προσωρινή ποινή η οποία ενδεχομένως θα περιορίσει τα προνόμια που σας χορηγούνται, όπως η ανάκληση των προνομίων να κανετε αναρτήσεις, να επισκέπτεστε συγκεκριμένα φόρουμ, ανάκληση των ποντων σεβασμού(rep points) κλπ.
Τέταρτη παράβαση κανόνα
Στη 4η προειδοποίηση ,ένας προσωρινός αποκλεισμός θα πρέπει άμεσα να εκδίδεται για χρονικό διάστημα το οποίο θα καθοριστεί, από το τοπικό δικαστήριο, και θα κοινοποιηθεί προς το χρήστη.
Διατάξεις, ως προς τις παραβάσεις κανόνων που επεκτείνονται πέραν των τεσσάρων προειδοποιήσεων
Κατά την περαιτέρω παράβαση των κανόνων:

Ο χρήστης μπορεί να λάβει έναν (μόνιμο) αποκλεισμό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση να επισκεφθεί το φόρουμ για πάντα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πορεία των προειδοποιήσεων και απόδοσης των πόντων ποινής μπορεί να ποικίλουν, αναλόγως με:
α) τη σοβαρότητα της παράβασης
β) την επανάληψη της παράβασης
γ) το ιστορικό των παραβάσεων του χρήστη.
Σύστημα απόδοσης ποινών(Πόντοι Παράβασης)
1. ΟΥ σπαμάρεις: 1 ποντος για καθε 1 ποστ
2. ΟΥ τρολάρεις και εκτροχιάσεις συζητησιν κακοηθώς και καθ'υπερβολήν. : 1 πόντος για καθε 1 ποστ
3. ΟΥ προωθήσεις παράνομες πράξεις/δραστηριότητες και υλικό (συμπεριλαμβανομένων αλλά οχι περιορισμένων στα ακολουθα:πειρατεία, πορνογραφία, προϊόντα και έργα προστατευόμενα από τα εμπράγματα δικαιώματα διανοίας και τους νόμους που προβλέπουν νόμιμη χρήση τους) όπως τα τελευταία ορίζονται από τους κανόνες του της ελληνικής νομοθετικής αρχής και των αντίστοιχων διεθνών κανόνων και προβλέψεων για αδικοπραξία στον κυβερνοχώρο: 10 ποντοι για κάθε ποστ. Άμεση διαγραφή των ποστ και πιθανός περιορισμός προνομίων χρήστη
4. ΟΥ προσβάλεις:1 ποντος στο πρώτο πόστ, 2 πόντοι στο αμέσως επόμενο κατ' εξακολούθηση παραβατικό ποστ, 5 πόντοι σε περίπτωση συνέχισης παραβατικότητας.
5. ΟΥ αψηφήσεις προειδοποίηση Άρχοντος ή Εφόρου: 2 πόντοι στην 3η φορα που θα συμβεί
6. ΟΥ οικειοποιηθείς έργον τροποποιητού (μοντερ/moder) διχα ρητής και άνευ οιουδήποτε περαιτέρω περιορισμού ή οιασδήποτε αδείας παραχωρουμένης υπ' αυτού: 3 πόντοι στην 1η παράβαση και 6 πόντοι σε περίπτωση περαιτέρω εξακολούθησης της παράβασης.
7. ΟΥ εκθέσεις προσωπικά δεδομένα, στοιχεία και συζητήσεις εις θέαν κοινήν: 10 πόντοι και προσωρινός αποκλεισμός απο το φόρουμ.
8. ΟΥ δημιουργήσεις εναλλακτικούς λογαριασμούς: 1 πόντος για κάθε εναλλακτικό λογαριασμό
9. ΟΥ εκπέσεις τιμωρίας τε και ποινής μεσω δημιουργίας πολλαπλών ή εναλλακτικών λογαριασμών: 10 πόντοι και προσωρινός αποκλεισμός απο το φόρουμ.
10. Οι Άρχοντες ή/και οι Έφοροι έχουσι το ες αεί δικαίωμα,οπως δυνηθώσι αποστέλλειν ποινές, δια πάσαν άλλην μη αναφερθείσαν των προαναφερθεισών παράβασιν , ην έκριναν δέουσαν κολάζειν.

Διαδικασία Άσκησης Εφέσεως και Επίδοσης ΠοινώνΚατά την βεβαίωση μιας παράβασης , ο χρήστης που αντιμετωπίζει ποινή, θα λάβει ειδοποίηση από το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό του φόρουμ (Άρχοντα ή Έφορο) μέσω προσωπικού μηνύματος, στο οποίο :
1) Θα καθορίζεται η παράβαση με παράθεση του συγκεκριμένου σημείου που αναφέρεται η απαγόρευση της εν λόγω πράξης στους Κανονισμούς
2) Θα καθορίζεται η ανάρτηση(ποστ) η οποία ειναι αιτία της εν λόγω ποινής
3) Θα καθορίζονται οι βαθμοί ποινής που αποδίδονται στον χρήστη και θα δίδεται εξήγηση ως προς το είδος του περιορισμού που επιβάλλει αυτή, σε περιπτωση που η ποινή επιφέρει κάποιον μόνιμο ή προσωρινό περιορισμό προνομίων χρήσης.
4) Θα καθορίζεται η διαδικασία άσκησης έφεσης σε 1οβάθμιο (Πρυτανείο) και 2οβάθμιο(Άρειος πάγος) επίπεδο μέσω των αρμοδίων σωμάτων. Μια έφεση που προσβάλλει απόφαση ποινής εναντίον ενός χρήστη, θα πρέπει να κατατίθεται στο Πρωτοβάθμιο δικαστήριο Πρυτανείο, εντός 3 ημερών. Το ίδιο ισχύει και για την έφεση στο Δευτεροβάθμιο όργανο (Άρειος Παγος )που προσβάλλει την σχετική με επιβληθείσα ποινή προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του Πρυτανείου.
Με την βεβαίωση παράβασης ενός εστω πόντου ποινής, οι χρήστες αυτομάτως εισέρχονται στο status του "Υπόδικου". To forum software αναγνωρίζει το status αυτό ως αποκλεισμό(ban), αν και είναι απλά μια ειδική ομάδα χρηστών με δικαιώματα(αποκλειστικά) ανάρτησης στα δικαστικά διοικητικά σώματα : Πρυτανείον και Αρειος Πάγος.
Διαρκεί ακριβώς όσο διαρκεί και η περίοδος εντός της οποίας δικαιούται ο χρήστης να ασκήσει έφεση(3 ημέρες). Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου ή αν ο χρήστης δικαιωθεί , το status του χρήστη επανέρχεται στο φυσιολογικό.
Κατά την υποβολή έφεσης εναντίον μιας ποινής, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος --αποκλειστικά και μόνος του-- να ανοίξει το νήμα συζήτησης της έφεσής του.Αρχικά θα πρέπει να αποστείλει στην εναρκτήρια ανάρτηση(ποστ) το μήνυμα που δέχθηκε από το διοικητικό προσωπικό και στη συνέχεια με κόσμιο τρόπο να αντιτείνει τις αντιρρήσεις και την αμυντική του επιχειρηματολογία.Στο Πρυτανείο (1οβαθμιο δικαστήριο)και τον Άρειο Πάγο(2οβάθμιο δικαστήριο),κανείς πλην :α)των αρμόδιων δικαστών(Πρυτάνεων και Εφετών) ,β) του μέλους της διοίκησης που βεβαίωσε τη παράβαση, γ) τον Άρχοντα δεν επιτρέπεται να παρέμβει.Οποιαδήποτε προσβολή και προσωπική επίθεση προς τους αρμοδίους δικαστές θα επιφέρει πιθανότατα βεβαίωση νέας ποινής όπως ορίζεται απο τους Κανόνες Χρήσης του φόρουμ (ΤΟΣ).


Πόντοι Παράβασης και Ποινές
Ποντοι _________|Ενέργεια που λαμβάνεται από το προσωπικό
1______________|Ο χρήστης μεταφέρεται σε status χρήστη "Υπόδικος"
3______________|Ο χρήστης δεν μπορεί να αναρτήσει μήνυμα χωρίς έγκριση εφόρου για 3 Μέρες
5______________|Περιορισμός Δυνατότητας Δημοσίευσης για 10 Μέρες
8______________|Περιορισμός Δυνατότητας Δημοσίευσης για 45 Μέρες
10_____________|Αποκλεισμός του χρήστη (Εξόριστος) για 2 μήνες
15_____________|Αποκλεισμός του χρήστη (Εξόριστος) για 4 μήνες
20_____________|Αποκλεισμός του χρήστη (Εξόριστος) για 8 μήνες
25_____________|Αποκλεισμός του χρήστη (Εξόριστος) για 12 μήνες
30_____________|Αποκλεισμός του χρήστη (Εξόριστος) για 18 μήνες
40_____________|Αποκλεισμός του χρήστη (Εξόριστος) για 24 μήνες
50_____________|Αποκλεισμός του χρήστη (Εξόριστος) για 36 μήνες
60_____________|Μόνιμος Αποκλεισμός του χρήστη (Εξόριστος)