Total War Hellas Forums

Full Version: [TWH AoD] Προεπισκόπηση των Λομβαρδών|| The Lombards Preview
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Οι Λομβαρδοί
[Image: Langobardic_-_Shroud_Cross_-_Walters_571773.jpg]
ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ:

Οι Λομβαρδοί υπήρξαν μία από τις γερμανικές φυλές που συνδιαμόρφωσαν τους Σοηβούς, και κατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα μ.Χ. βρίσκονται εγκατεστημένοι στη βορειοδυτική Γερμανία. Αν και κατά καιρούς αγωνίστηκαν στο πλευρό (αλλά μερικές φορές και εναντίον) των Ρωμαίων ή άλλων γειτονικών φυλών, σχεδόν όλος ο πληθυσμός των Λομβαρδών φαίνεται να ακολουθεί μια ζωή προσηλωμένη στην γεωργία και την καλλιέργεια γης, έως τις αρχές της μεγάλης μετανάστευσής τους προς το Νοτο τον 4ο αιώνα . Μέχρι το τέλος του 5ου αιώνα ο κύριος όγκος των Λομβαρδικών φυλών είχε μετακινηθεί στην περιοχή περίπου που σύγχρονα συμπίπτει με την Αυστρία και στην ευρύτερη περιοχή στα βόρεια του ποταμού Δούναβη.
Οι Λομβαρδοί (“Lombards”επίσης καταγεγραμμένοι σε πηγές ως «Langobardi & Longobardi» ) εθνολογικά ανήκαν στη μεγάλη ομάδα γερμανικών λαών και από 568 έως 774, εντοπίζονται να κατοικούν στη Κεντρική και Νοτιοκεντρική Ευρώπη.

 
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ:
 
Το 546 μια νέα βασιλική δυναστεία των Λομβαρδών ξεκινάει υπό την ηγεσία του Αλδουίνου. Εκείνη την εποχή, όπως φαίνεται, οι Λομβαρδοί άρχισαν να προσαρμόζουν τον φυλετικό τρόπο οργάνωσης και τους διοικητικούς τους θεσμούς στα πρότυπα του αυτοκρατορικού στρατιωτικού συστήματος της περιόδου, κατά την οποία μια ιεραρχία από δούκες, κόμητες, και άλλους ευγενείς αξιωματούχους , ήλεγχε ομάδες πολεμιστών σχηματιζόμενες κατά βάση από φατρίες ή άνδρες που τους ενώνουν δεσμοί αίματος. Για δύο δεκαετίες, οι Λομβαρδοί διεξάγουν με διαλείμματα πολέμους με τους Γέπιδες, τους οποίους τελικά -βοηθούμενοι απο τους Αβάρους- κατατρόπωσαν (567) υπό την ηγεσία του διαδόχου του Αλδουίνου,  του Αλβοΐνου.
 
Την ίδια εποχή οι Λομβαρδοί αποφάσισαν να μεταναστεύσουν νότια,  στην Ιταλία, η οποία είχε αφεθεί σχεδόν ανυπεράσπιστη από την στιγμή που οι στρατοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχαν ανατρέψει το εκεί βασίλειο των Οστρογότθων. Την άνοιξη του 568 οι Λομβαρδοί διέσχισαν τις Ιουλιανές Άλπεις. Η εισβολή τους στη βόρεια Ιταλία δεν συνάντησε σχεδόν καμία αναχαίτηση, και μέχρι τα τέλη του 569 οι Λομβαρδοί είχαν κατακτήσει όλες τις κύριες πόλεις βόρεια του ποταμού Πάδου, εκτός της Παβίας, η  οποία εν τέλει κατακτήθηκε το 572. Παράλληλα, κατέλαβαν περιοχές στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χερσονήσου . Λίγο αργότερα, ο Αλβοΐνος δολοφονήθηκε, και η 18μηνη παραμονή στο θρόνο του διαδόχου του, Κλέφου, σημαδεύτηκε από την αδίστακτη αντιμετώπιση των γαιοκτημόνων κατοίκων της Ιταλίας. 
 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ:

 
Με το θάνατο του Κλέφου, οι Λομβαρδοί δεν επέλεξαν κανένα διάδοχο για το βασιλικό θώκο.  Αντ 'αυτού, οι δούκες αποφάσισαν να ασκούν διοίκηση των 36 δουκάτων τους αυτοτελώς. Η δεκάχρονη "ηγεμονία των δουκών» χαρακτηρίστηκε από έντονη  βία και αναταραχές. Το 584 όμως, οι Δούκες απειλούνται από τη φράγκικη εισβολή για την οποία οι ίδιοι έφεραν ευθύνες. Οι Λομβαρδοί εσπευσμένα αποφασίζουν να ανακηρύξουν ως βασιλιά τους το γιο του Κλέφου,  Αυθάριο . Όταν Αυθάριος έγινε βασιλιάς οι δούκες κατέβαλαν το μισό τμήμα των έγγειων ιδιοκτησιών τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη παραμονή του βασιλιά και της αυλής του στην ηγεσία .  Όταν αυτός πέθανε το 590 τον διαδέχθηκε ο Αγιλούλφος, δούκας του Τορίνο, ο οποίος κατάφερε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων της Ιταλίας που είχαν αποσπασθεί από την φράγκικη ή βυζαντινή επικυριαρχία. Η Παβία, όπου βρισκόταν το βασιλικό παλάτι, έγινε το κέντρο της διοικητικής οργάνωσης των Λομβαρδών. Οι Λομβαρδοί ,τέλος, υιοθετούν την ίδια εποχή περίπου(στο τελευταίο μέρος του 7ου αιώνα),  εγκαταλείποντας το δόγμα του Αρειανισμού, τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Σαφώς κατά την κάθοδό τους απο το βορρά είχαν έρθει σε επαφή με τον Χριστιανισμό αρκετές φορές αλλά καθόλη τη διάρκεια των μετακινήσεών τους και παρόλες τις , συνακόλουθες με τις μετακινήσεις, αλλαγές στην επίσημη θρησκεία τους, οι Λομβαρδοί παρέμεναν κατα βάση παγανιστές και το εκάστοτε υιοθετημένο δόγμα ή θρησκεία αφορούσε κυρίως τους βασιλείς , τους ευγενείς και τις πολιτικές τους επιλογές.
 

Μετά τη βίαιη περίοδο βασιλείας του Αριπέρτου του Β’ (βασίλεψε το 700-712), μια νέα δυναστεία αναρριχήθηκε στο θρόνο των Λομβαρδών. Ο δεύτερος γόνος αυτής της δυναστείας, ο Λιουτπράνδος (βασίλεψε 712-744), υπήρξε ίσως ο ενδοξότερος των βασιλέων των Λομβαρδών. Μέχρι 726 φαίνεται οτι ο Λιουτπράνδος θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την εσωτερική οργάνωση και διοίκηση του βασιλείου του, διευθετώντας αποκλειστικά εσωτερικά ζητήματα. Αργότερα, όμως, θα προβεί στην βίαιη απόσπαση τμημάτων της Ιταλίας, που τελούσαν  ακόμη υπό βυζαντινή κυριαρχία. Νομίσματα και έγγραφα από την αυλή του επιβεβαιώνουν την εντύπωση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού μονάρχη.
 
Η ΠΤΩΣΗ:
Η εισβολή στα παπικά εδάφη από τους Λομβαρδούς βασιλείς , Αϊστούλφο (βασίλεψε το 749-756) και Δεσιδέριο (βασίλεψε το 756-774) ανάγκασε τον Πάπα Αδριανό τον Α’ να ζητήσει βοήθεια από το βασιλιά των Φράγκων, Καρλομάγνο. Οι Φράγκοι δίχως να χάσουν ευκαιρία, εισέβαλαν στην Ιταλία το 773, και μετά από πολιορκία ενός έτους, κατέκτησαν την Παβία. Ο Δεσιδέριος συνελήφθη και ο Καρλομάγνος έγινε βασιλιάς των Λομβαρδών, ουσιαστικά συγχωνεύοντας το ήδη υπάρχον και τελούν υπό την ηγεσία του κράτος των Φράγκων με το νεοαποκτηθέν των Λομβαρδών. Κάπως έτσι τερματίστηκε η ηγεμονία των Λομβαρδών στην Βόρειο Ιταλία και οι κατακτήσεις τους χάθηκαν οριστικά. Υπο το φάσμα της εξαφάνισης απο τους Φράγκους και προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα όποια εναπομείναντα δουκάτα , οι Λομβαρδοί Δούκες του Νότου, διακήρυξαν την υπακοή τους στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα
 
Πέρα από τα διάφορα , λίγα ομολογουμένως, δημιουργήματα τέχνης , που περιλαμβάνουν κυρίως χρυσαφικά και τιμαλφή (λόγω του σχεδόν νομαδικού τρόπου ζωής και μετακίνησης των Λομβαρδών πριν την εγκατάσταση στην Ιταλία) οι Λομβαρδοί μας παρέδωσαν ελάχιστα αρχιτεκτονικά κτίσματα (όπως η εκκλησία της Αγίας Σοφίας του Μπενεβέντο ) στα οποία όμως μπορούμε να δούμε μια διαφορετική οπτική στην ανέγερση ναών/κτηρίων. Επίσης οι Λομβαρδοί έδωσαν το όνομά τους στη βόρεια ιταλική περιφέρεια που ήταν προπύργιο τους, και είναι γνωστή και σήμερα ως Λομβαρδία.
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Το 750 μ.Χ.  οι Λομβαρδοί υπο τόν Αιστούλφο βρίσκονται στο αποκορύφωμα των κατακτήσεών τους στην Ιταλική και θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα για την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας τους στις νεοαποκτηθείσες περιοχές. Πρωταρχικός στόχος είναι η ενοποίηση της Ιταλικής χερσονήσου, και η κατάκτηση των εδαφών του Πάπα. Η κίνηση ομως αυτή θα φέρει πολύ κοντά τους Φράγκους και ενδέχεται να προκαλέσει γρήγορα διαμάχες. Βασικά εμπόδια στην πορεία των Λομβαρδών προς την πλήρη κατάκτηση της Ιταλίας μπορεί να σταθούν οι Βυζαντινές κτήσεις στη Βενετία, στο Νότο και στην Σαρδηνία και οι Φράγκικες στο Βορρά. Επίσης θα πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητο οτι πιθανή σύρραξη με τα παπικά στρατεύματα ενδέχεται να πυροδοτήσει ενα γενικευμένο πόλεμο μεταξύ των εθνών που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του Πάπα( ή εκείνων που εμμέσως τον ελέγχουν) και των Λομβαρδών. 
Οι πρώτες κινήσεις είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο για την περαιτέρω εξέλιξη αλλά για την ίδια την επιβίωση του κράτους των Λομβαρδών. Αφού παγιωθούν στην Ιταλία οι Λομβαρδοί και μόνο τοτε θα πρέπει να επιχειρήσουν μια άνοδο προς το Βορρά που ελέγχεται σχεδόν πλήρως απο τους Φράγκους ή μια επέκταση στα ανατολικά , οπού σίγουρα θα συγκρουστούν με τους Σλάβους, τους Αβάρους και ενδεχομένως και τους Βυζαντινούς. Το ξεκίνημα τους θα είναι δύσκολο, το "πάτημα" τους στην Ιταλία είναι διάσπαρτο και πολυτεμαχισμένο και ως εκ τούτου αρχικά θα ήταν φρόνιμο να ασχοληθούν με την εσωτερική οργάνωση και την ενίσχυση της οικονομίας πρίν προβούν σε φιλόδοξες εκστρατείες.
Έρευνα & Επιμέλεια Κειμένων:
★koultouras★
Unit Preview || Προεπισκόπηση Μονάδων

Επιστρατευμένοι Λομβαρδοί Τοξότες / Levy Archers:[Image: qy8cdwQ.jpg]

Στο Βορρά ,όπου οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι αμείλικτες, η εύρεση τροφής αποτελούσε πρωτίστης σημασίας παράγοντα επιβίωσης. Η χρήση του τόξου δεν ήταν τόσο συνδεδεμένη με τη διενέργεια πολέμων όσο με την εξασφάλιση τροφής στις Λομβαρδικές κοινότητες. Βέβαια μετά απο χρόνια χρήση του τόξου στο κυνήγι θηραμάτων για ολόκληρες γενιές, οι Λομβαρδοί εξελίχθηκαν σε άριστους χρήστες του όπλου αυτού και εξαιρετικοί κυνηγοί. Τιμώντας αυτή την παράδοση και με δεδομένη πλέον την άριστη τους ικανότητα, απλοί άνθρωποι , επιστρατεύονται απο τους Λομβαρδούς δούκες, σε σώματα ελαφριά οπλισμένων τοξοτών, που σκοπό έχουν την αποδυνάμωση του εχθρού πριν την ολοκληρωτική συμπλοκή.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: ErD4S72.jpg][Image: J05JHC2.jpg]


Επιστρατευμένοι Λομβαρδοί Ιππείς/ Levy Horsemen:[Image: o5RlG9D.jpg]

Οι Λομβαρδοί παρά τις γερμανικές τους καταβολές, ανέπτυξαν μια μορφή πολέμου, που συνδύασε πολεμικές τακτικές με πολλές επιρροές. Ως εκ τούτου , στις εκστρατείες τους, η παρουσία του ιππικού αποτέλεσε σημαντικό (αν όχι το σημαντικότερο) τμήμα κάθε εκστρατευτικού σώματος. Επηρεασμένοι προφανώς απο τα έθνη με τα οποία συγκρούστηκαν ή με τα οποία πάλεψαν στο πλευρό τους (Άβαροι, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κλπ) και αναγνωρίζοντας τη σημασία κατοχής ενός ιππικού τάγματος ακόμα και αν αυτό στελεχωνόταν απο απλούς αγρότες, οι Λομβαρδοί δούκες ξεκίνησαν τις επιστρατεύσεις απλών υπηκόων , με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ελαφριού ιππικού κρούσεως. Οι επιστρατευμένοι ιππείς των Λομβαρδών , δεν είναι τίποτε άλλο απο την εξέλιξη αυτού του τάγματος.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: mUj9AZN.jpg][Image: ZIcaZh9.jpg]


Επιστρατευμένοι Λομβαρδοί Δορυφόροι/ Levy Spearmen:[Image: 8KVYKdE.jpg]

Προσεγγίζοντας την Ιταλική Χερσόνησο και αφομοιώνοντας τις διοικητικές δομές των εθνών που κατέκτησαν, οι Λομβαρδοί δούκες αναγνώρισαν τη σημασία προσαρμογής των στρατευμάτων τους στο είδος του πολέμου , που διεξήγαν οι νέοι θανάσιμοι εχθροί τους. Εγκαταλείποντας σιγά σιγά τη χρήση τσεκουριού, που οι Λομβαρδοί, όντας λαός της ευρύτερης Σκανδιναβίας/Γερμανίας, χρησιμοποιούσαν τόσο ως καθημερινό εργαλείο όσο και ως όπλο, υιοθέτησαν το δόρυ και την ασπίδα. Η προσαρμογή και η μετάβαση αυτή γίνεται εμφανής στους επιστρατευμένους δορυφόρους, με τους οποίους οι Λομβαρδοί επιχειρούν να αποκρούσουν τις εφόδους των ιππικών εχθρικών τμημάτων, μιας απειλής που στον βορρά δεν ήταν πολύ συχνή, στις νέες όμως τοποθεσίες εγκατάστασής τους, ήταν παραπάνω απο συχνή.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: JPp0MSb.jpg][Image: IUaFFNK.jpg]


Τακτικοί Λομβαρδοί Ξιφοφόροι/ Regular Swordsmen:[Image: rcJ3RQU.jpg]

Η κάθοδος των Λομβαρδών στην Ιταλία, τους έφερε σε επαφή με τα τότε ισχύοντα πρότυπα διαμόρφωσης και διατήρησης βασιλικών και τακτικών στρατευμάτων. Τα τακτικά στρατεύματα , οργανωμένα και συντηρούμενα απο προύχοντες και ευγενείς, αποτέλεσαν την κύρια εκστρατευτική δύναμη των Λομβαρδών για τη νέα εποχή που σήμανε η εγκατάστασή τους στην Ιταλία. Ως κατα βάση παγανιστικός λαός με σκανδιναβικές καταβολές, οι Λομβαρδοί ήταν πλήρως εξοικειωμένοι στον επιθετικό πόλεμο και τις επιδρομές, εξ'ου και η ικανότητα που επιδεικνύουν στη χρήση του σπαθιού. Οι τακτικοί ξιφοφόροι των Λομβαρδών αποτελούν μια εξαιρετικά αξιόπιστη επιθετική μονάδα μεσαίας θωράκισης.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: ETdLs9q.jpg][Image: rZbINHn.jpg]


Τακτικοί Λομβαρδοί Δορυφόροι / Regular Spearmen:[Image: K5cwMwE.jpg]

Το δόρυ είναι ένα όπλο, στο οποίο οι σύγχρονες συνθήκες διεξαγωγής πολέμου ανάγκασαν τους Λομβαρδούς να προσαρμοστούν. Με τη διαμόρφωση των τακτικών στρατών που συντηρούνταν απο τους δούκες των Λομβαρδών, δόθηκε η δυνατότητα διατήρησης ολοένα και πιο έμπειρων και εκπαιδευμένων στον αμυντικό πόλεμο στρατιωτικών τμημάτων. Οι δορυφόροι των Λομβαρδών δεν είναι αυτό που θα λέγαμε "η αιχμή του δόρατος" για τον πόλεμο που διεξάγουν οι Λομβαρδοί , είναι όμως μια απαραίτητη συνοδεία και μια αναγκαία μονάδα αναχαίτισης για κάθε Λομβαρδικό στράτευμα που επιθυμεί να μην υπερφαλαγγίζεται απο εφόδους των ιππικών.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: Ey7cKtX.jpg][Image: B0zcvob.jpg]


Τακτικοί Λομβαρδοί Ιππείς/ Regular Horsemen:[Image: qYmXiXC.jpg]

Η επιρροή των Αβάρων που υπήρξαν τόσο σύμμαχοι όσο και εχθροί των Λομβαρδών, φαίνεται αφενός στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση ιππικών τμημάτων κρούσης και αφετέρου στην υιοθέτηση αβαρικού εξοπλισμού. Οι Λομβαρδικά τακτικά τμήματα ιππέων αποτελούν την μετεξέλιξη των επιστρατευμένων ιππέων αγροτών, διαθέτουν καλύτερη εκπαίδευση, σημαντικά καλύτερο εξοπλισμό, και αποτελούν μια εξαιρετικά αξιόπιστη και ικανή δύναμη κρούσης.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: tlrEmRJ.jpg][Image: XWHNHBv.jpg]Λομβαρδοί Δούκες/ Lombard Nobles:[Image: 64gB4vv.jpg]

Οι Δούκες, ευγενείς ή κόμητες, λόγω της κοινωνικής τους θέσης, είχαν πάντοτε πρόσβαση σε καλύτερο εξοπλισμό και ανώτερη στρατιωτική εκπαίδευση. Η αριστοκρατία, τάξη που στελεχώνει συνήθως τα σώμα των στρατιωτικών αξιωματούχων των Λομβαρδών, σχημάτιζε ενίοτε --κυρίως κατα την περίοδο της "ηγεμονίας των δουκών"-- τμήματα ιππέων. Η ανώτερη τους εκπαίδευση, ο εξοπλισμός και κυρίως ελπίδα ότι οι νέες κατακτήσεις θα οδηγήσουν και στην αύξηση της σφαίρας επιρροής τους, υπήρξαν πάντοτε σημαντικά κίνητρα για γενναίες και ένδοξες πράξεις.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: 98Op0wM.jpg][Image: uOZPE06.jpg]


Λομβαρδική Βασιλική Φρουρά / Lombard Kingsmen:[Image: akykhvu.jpg]

Η πιο χαρακτηριστική μετεξέλιξη του Λομβαρδικού στρατού, ο οποίος περνάει από μια φάση σχεδόν νομαδική με συχνές μετακινήσεις και επιδρομές σε μια φάση συγκροτημένου στρατού, είναι η διαμόρφωση μονάδων για την υπεράσπιση και την συνοδεία των βασιλέων και των διαδόχων τους. Η Λομβαρδική βασιλική φρουρά αποτελείται τόσο απο πεζά τμήματα ξιφοφόρων όσο και απο ιππικά τμήματα κρούσης και είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο στρατός των Λομβαρδών απο πλευράς εκπαίδευσης , ικανότητας και εξοπλισμού. Στελεχώνεται απο βετεράνους ευγενείς ή μέλη των τακτικών τμημάτων που επέδειξαν κατ'επανάληψη εξαιρετική ανδρεία στα πεδία της μάχης, και πρόκειται για την μονάδα εκείνη της οποίας το αξιόμαχο και η πίστη στο βασιλέα και τους διαδόχους δεν τίθεται υπο διαπραγμάτευση.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: 4sCZ1Hp.jpg]


Λομβαρδικό Βασιλικό Ιππικό/ Lombard Royal Cavalry:[Image: R3MJC7F.jpg]

Η πιο χαρακτηριστική μετεξέλιξη του Λομβαρδικού στρατού, ο οποίος περνάει από μια φάση σχεδόν νομαδική με συχνές μετακινήσεις και επιδρομές σε μια φάση συγκροτημένου στρατού, είναι η διαμόρφωση μονάδων για την υπεράσπιση και την συνοδεία των βασιλέων και των διαδόχων τους. Η Λομβαρδική βασιλική φρουρά αποτελείται τόσο απο πεζά τμήματα ξιφοφόρων όσο και απο ιππικά τμήματα κρούσης και είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο στρατός των Λομβαρδών απο πλευράς εκπαίδευσης , ικανότητας και εξοπλισμού. Στελεχώνεται απο βετεράνους ευγενείς ή μέλη των τακτικών τμημάτων που επέδειξαν κατ'επανάληψη εξαιρετική ανδρεία στα πεδία της μάχης, και πρόκειται για την μονάδα εκείνη της οποίας το αξιόμαχο και η πίστη στο βασιλέα και τους διαδόχους δεν τίθεται υπο διαπραγμάτευση.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: lIrhIyb.jpg]


Λομβαρδοί Βασιλικοί Σωματοφύλακες / Lombard Royal Bodyguards:[Image: qi6IFIu.jpg]

Στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που ένας ηγέτης πρέπει να παρευρεθεί ο ίδιος στο πεδίο της μάχης, θα πρέπει να συνοδεύεται απο την αφρόκρεμα των πολεμιστών του έθνους. Αυτό ακριβώς και τίποτα λιγότερο συνιστά η σωματοφυλακή των βασιλέων των Λομβαρδών. Ευγενείς που ενώνονται με δεσμούς αίματος με τον Λομβαρδό βασιλέα , τον διάδοχο ή τον στρατηγό που οδηγεί ένα σώμα στη μάχη, απαρτίζουν το εξαιρετικό αυτό άγημα ιππέων. Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για τη καλύτερη και την πιο αποτελεσματική μονάδα ιππέων που διαθέτουν οι Λομβαρδικοί στρατοί έχοντας την ικανότητα με της εφόδους τους να ανατρέψουν τη πορεία μιας μάχης.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: I3tXq2z.jpg]
Προγραμματισμός / Κωδικοποίηση/ 3d models / 2d textures:
★koultouras★
Φωτογραφίες / Promotional 2d:
Greek Strategos
Διαμόρφωση Roster , Έρευνα & Επιμέλεια Κειμένων:
★koultouras★
[Image: 6O151np.png]
Τα πάντα γύρω από τους Λομβαρδούς. Απορίες, συζήτηση και ενστάσεις σε αυτό το Thread.
Καλά πότε προλαβαίνετε? Είστε σε φουλ  παραγωγή?  

Ωραίες μονάδες, αυτά τα άλογα όμως..  [Image: what2.gif]
(13-05-2016, 11:06 PM)Icarus Wrote: [ -> ]Καλά πότε προλαβαίνετε? Είστε σε φουλ  παραγωγή?  

Ωραίες μονάδες, αυτά τα άλογα όμως..  [Image: what2.gif]

κανοντας 1 preview συνήθως εχουμε ενα σε αναμονή.
Ρε Γιάννη ειλικρινα θα φτιάξω βωμο στα αθηναικά σουβλατζίδικα να τιμάμε τον Αγιο Κουλτουρα τον Τριμοδελισιο [Image: bounce1.gif]
Η δουλεια του εδώ ειναι 100% δικη του. Κείμενο,ροστερ όλα.
(14-05-2016, 02:53 AM)beos777 Wrote: [ -> ]Η δουλεια του εδώ ειναι 100% δικη του. Κείμενο,ροστερ όλα.
Στα μοντέλα και το στυλ ως ενα βαθμό εχω χρησιμοποιήσει concepts και υλικά απο παλαιότερες δουλειές μου στο TGC.
Τα κείμενα κατόπιν research, οι περιγραφές ενα πάντρεμα ιστορίας και φαντασίας.
Τα σπαει κουλτουρα τρομακτικη ιστορικη ακριβια στης μοναδες σου βγαζω το καπελο να ρωτησο κατι παλι σχετικο με τον χαρτη το κρατος των φραγκων εχει καπια συγκεκριμενο εικονικο χαραχρηρα σε σχεση με τα συνορα πως θα το αποδοσετε στον χαρτη μονταρετε ας πουμε να αλλαξεις το σχεδιαγραμα μιας επαρχιας στο χαρτη
Pages: 1 2 3