Total War Hellas Forums

Full Version: [TWH AoD] Προεπισκόπηση του Χανάτου των Αβάρων || Avar Khanate's Preview
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Οι Άβαροι
[Image: avar%20a.jpg]
Ιστορικά Στοιχεία:
 
Προέλευση και Μετανάστευση:

               Η ακριβής προέλευση των Αβάρων (όπως και αυτή των Ούννων) αποτελεί ερωτηματικό μέχρι και σήμερα. Πολλοί ιστορικοί, όπως ο Christoph Baumer, τους συνδέουν με το Χαγανάτο  Ρουνάν της Μογγολίας, βόρεια της Κίνας. Το Χαγανάτο των Ρουνάν ανατράπηκε από τους Γκοκτούρκους το 552 , και οι άνθρωποι, με επικεφαλείς τους Μογγόλους Xianbei, κατέφυγαν στα δυτικά για να ξεφύγουν από την κυριαρχία τους. Ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται πολύ πιθανός, αλλά δεν είναι αποδεκτός από όλους τους μελετητές. Η φυλή Ju-Juan της Μογγολίας συμμάχησε με τους Λευκούς Ούννους εναντίον των Toba (που ήταν τουρκικό φύλο) και μέσα από  πολλές συγκρούσεις κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μια Αυτοκρατορία στην Μογγολία το 394. Αυτή η Αυτοκρατορία, έγινε γνωστή  ως το Χαγανάτο των Ρουνάν, που έπεσε στα χέρια των Γκοκτούρκων το  552.
 
          Η πρώτη αναφορά των Αβάρων στη ρωμαϊκή ιστορία προέρχεται από τον Πρίσκο από το Πάνιον το 463 , ο οποίος αναφέρει τους Αβάρους και τους παραλληλίζει με τους Σαβίρους που φαίνεται να είναι ένα υποσύνολο των Ούννων. Ο Πρίσκος αποτελεί μια από τις βασικές πηγές γύρω από τους Ούννους (καθώς συναντήθηκε και δείπνησε με τον Αττίλα το 448 ή το 449 κατά τη διάρκεια μιας διπλωματικής αποστολής) και ανέφερε τις δραστηριότητές τους μετά το θάνατο του Αττίλα το 453. Η Αυτοκρατορία των Ούννων που ιδρύθηκε από τον Αττίλα,  βρισκόταν σε φάση αποσύνθεσης το 463, όπου η φάση αυτή αρχίζει με την ήττα των Ούννων  από τον ηγέτη των Γεπίδων, τον Αρδάριχο.
 
            Μετά την ήττα αυτή, άλλα έθνη που είχαν υποτάξει οι Ούννοι εναντιώθηκαν και ουσιαστικά η Αυτοκρατορία των Ούννων διαλύθηκε το 469. Τώρα αν οι Αβάροι που αναφέρονται από τον Πρίσκο ανήκουν στον ίδιο συνασπισμό με αυτόν που εγκατέλειψε τη Μογγολία το 552, αυτό δε μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το πιο πιθανό είναι ότι οι τελευταίοι Αβάροι ήταν μια διαφορετική ομάδα με το ίδιο όνομα. Οι προηγούμενοι Άβαροι φαίνεται να είναι μια διαφορετική φυλετική συνομοσπονδία της περιοχής, ενώ οι μετέπειτα Αβάροι ήταν πρόσφυγες από την Κεντρική Ασία οι οποίοι επεδίωκαν να ξεφύγουν από τους Γκοκτούρκους.

 

Οι Πρώτες Επαφές με Ρωμαίους:
 
             Ο Ιουστινιανός Α (482-565 ) δέχθηκε μια  πρεσβεία και συμφώνησε να τους προσλάβουν ως μισθοφόρους  εναντίον  άλλων ενοχλητικών φυλών. Οι Αβάροι έπραξαν τα καθήκοντά τους και ουσιαστικά ανέμεναν τη συνέχιση της καταβολής των χρημάτων  από την αυτοκρατορία. Ήθελαν μια πατρίδα για να εγκατασταθούν όπου θα μπορούσαν να αισθάνονται ασφαλείς από τους Τούρκους. Ο βασιλιάς των Αβάρων, Bayan Α, προσπάθησε να οδηγήσει το λαό του στα νότια του Δούναβη, αλλά εμποδίστηκε από τους Ρωμαίους. Στη συνέχεια οδήγησε τους Αβάρους στο Βορά, αλλά συνάντησε την αντίσταση από τους Φράγκους, υπό τον βασιλιά Sigebert Ι. Συνέχισαν ως νομάδες στην υπηρεσία της Ρώμης μέχρι το θάνατο του Ιουστινιανού, το 565. Ο διάδοχός του, Ιουστίνος Β ( 520-578 ), ακύρωσε τη συμφωνία με τους Αβάρους και όταν η Αβαρική πρεσβεία ζήτησε την άδεια να περάσουν νότια του Δούναβη, οι Ρωμαίοι αρνήθηκαν. Προσπάθησαν και πάλι να κινηθούν προς τα βόρεια, αλλά απωθήθηκαν από το στρατό Sigebert . Ο Bayan έστρεψε την προσοχή του στην Παννονία ή, σύμφωνα με άλλες πηγές, τον είχε παροτρύνει να πάει εκεί από ο Αυτοκράτορας Ιουστίνος Β για να εκτοπίσουν τους Γέπιδες.
 
            Οι Λομβαρδοί, βρισκόντουσαν ήδη στην Παννονία και ήταν σε σύγκρουση με Γεπίδες που έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Όπως και με τους Αβάρους, είναι πολύ πιθανό η διπλωματία των Ρωμαίων να βρισκόταν πίσω από τους  Λομβαρδούς για να μεταναστεύσουν στην Παννονία με σκοπό να διώξουν από τη περιοχή τους Γεπίδες. Ο Bayan ήθελε να λάβει ως πρωτεύουσα το Σίρμιο αλλά δεν ήξερε την περιοχή και χρειαζόταν την βοήθεια εκείνων που ήταν εξοικειωμένοι με τη περιοχή. Ο ίδιος συμμάχησε με τους Λομβαρδούς και, το 567 , οι δύο στρατοί ενώνονται για να συντρίψουν τους Γεπίδες. Ο Bayan διαπραγματεύτηκε τους όρους της συμμαχίας με τους Λομβαρδούς πριν πάνε στη μάχη: αν κέρδιζαν, οι Άβαροι θα λάμβαναν τα εδάφη των Γεπιδών, χρυσό, και οι άνθρωποι της περιοχής θα παραχωρούνταν ως σκλάβοι, και οι Λομβαρδοί απλά θα ζούσαν ειρηνικά. Γιατί ο ηγεμόνας των Λομβαρδών ο Αλβοΐνος συμφώνησε σε αυτή την άνιση συμφωνία παραμένει άγνωστο, αλλά είναι σαφές ότι το έκανε. Όπως και οι Ούννοι, είναι πιθανό και οι Αβάροι να  είχαν απειλήσει τον Αλβοΐνο με κατάκτηση αν δεν συμμορφωνόταν με τα Αβαρικά συμφέροντα. Οι στρατοί συναντήθηκαν κοντά στο Σίρμιο και οι Γεπίδες νικήθηκαν. Οι στρατοί βάδισαν για το Σίρμιο, αλλά οι Γεπίδες είχαν ήδη ζητήσει βοήθεια από την Ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία, συμφωνώντας να τους παραδώσουν την πόλη. Όταν έφθασαν στο Σίρμιο οι Αβάροι και οι Λομβαρδοί, η πόλη ήταν πολύ καλά οχυρωμένη από τους Ρωμαίους και από τους Γέπιδες. Δεδομένου ότι δεν ήταν οι ίδιοι προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη πολιορκία, οι στρατοί αποσύρθηκαν.


Η Άνοδος των Αβάρων
 
              Παρά το γεγονός ότι το Σίρμιο δεν μπόρεσαν να το κυριεύσουν, οι Αβάροι ήλεγχαν σχεδόν ολόκληρη την Παννονία και οι Λομβαρδοί συνειδητοποίησαν, αν και αργά, ότι η συμφωνία που είχαν κάνει με τους Αβάρους δεν τους ωφελούσε σε τίποτα. Ο Αλβοίνος προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια συμμαχία με τους Γέπιδες εναντίον των Αβάρων με το να παντρευόταν την κόρη του ηγεμόνα των Γέπιδων. Ήταν όμως αργά, διότι οι Αβάροι είχαν εδραιωθεί στη περιοχή αλλά και είχαν ισχυροποιηθεί κατά πολύ. Το 568, ο Αλβοίνος οδήγησε τον λαό του μακριά από τη Παννονία και κατευθύνθηκε στην Ιταλία, το 572, όμως δολοφονήθηκε από τη γυναίκα του.
 
               Οι Αβάροι, υπό την ηγεσία του Bayan, επεδίωξαν να δημιουργήσουν την δική τους ηγεμονία στις πεδιάδες της Παννονίας. Οι Αβάροι , σταδιακά, επεκτάθηκαν σε όλη την Παννονία και άρχιζαν να κατακτούν νέες περιοχές, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η Αυτοκρατορία τους. Πολλές Σλαβικές φυλές ενώθηκαν και ενσωματώθηκαν με τους Αβάρους. Ο Bayan επέλεξε αυτή τη περιοχή, όπως είχαν πράξει και οι Ούννοι, η οποία αποτελούσε το ορμητήριο τους για να πραγματοποιούν επιδρομές και λεηλασίες στις γειτονικές περιοχές. Λέγεται ότι η πρωτεύουσά τους βρισκόταν κοντά στην παλαιά πρωτεύουσα των Ούννων, την οποία και οχύρωσαν. Ήταν γνωστή ως «το δαχτυλίδι». Όταν και εδραιώθηκαν στην περιοχή, συγκρούστηκαν αρχικά με τους Φράγκους του Σιγκμπερτ και τους νίκησαν το 570. Μερικά χρόνια αργότερα, επιτέθηκαν στα εδάφη της Ανατολικής Ρωμαικής Αυτοκρατορίας και κατέκτησαν το Σίρμιο. Ο Bayan συνέχισε νέες εκστρατείες εναντίον των Ρωμαίων, οι οποίοι κατόρθωσαν κυριεύσουν το Σιγγίδουνον και λεηλάτησαν την Μοησία μέχρι που νικήθηκαν από τους Ρωμαίους κοντά στην Αδριανούπολη το 587.
 

Η Εκστρατεία των Αβάρων:
 
                Όταν κατόρθωσαν να καταλάβουν το Σίρμιο, οι Αβάροι εντατικοποίησαν τις εκστρατείες τους. Έχοντας ως βάση τη Παννονία, κινητοποιούσαν τους στρατούς τους στα εδάφη της Αυτοκρατορίας, πραγματοποιώντας επιδρομές, και ζητούσαν φόρους από την Αυτοκρατορία. Οι Αβάροι, εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι βρίσκονταν σε πόλεμο με τους Σασσανίδες Πέρσες που είχε κηρύξει ο Αυτοκράτορας Ιουστίνος Β το 572. Συνεπώς, οι περισσότερες Αυτοκρατορικές δυνάμεις ήταν στην Ανατολή. Οπότε οι Αβάροι δρούσαν ανενόχλητοι στα Βαλκάνια. Το 592, όταν και έληξε ο πόλεμος με τους Σασσανίδες, ο Αυτοκράτορας Μαυρίκιος έστειλε έναν ισχυρό στρατό εναντίον των Αβάρων του Bayan. Οι Αβάροι εκδιώχθηκαν από τα Βαλκάνια και ο στρατός του Στρατηγού Πρίσκου, παραλίγο να τους εκμηδένιζε κοντά στη πρωτεύουσά τους. Ήταν πολύ πιθανόν, οι Αβάροι να είχαν εξουδετερωθεί αν δεν λάμβανε χώρα στην Κωνσταντινούπολη μια μεγάλη αναταραχή, με την Επανάσταση του Φωκά το 602.
 
                   Ο Μαυρίκιος δεν επέτρεψε στον στρατό να επιστρέψει στις βάσεις του, αντ’ αυτού έδωσε εντολή να παραμείνουν τον χειμώνα στα Βαλκάνια για να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη επίθεση των Αβάρων. Οι στρατιώτες επαναστάτησαν, και σύμφωνα με τον Ιστορικό Θεοφάνη, επέλεξαν τον Φωκά ως τον ηγέτη τους. Την ίδια στιγμή (602), ένας λοιμός ξέσπασε στα Βαλκάνια με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν πολλές περιοχές. Λέγεται, ότι και ο ίδιος ο ηγεμόνας των Αβάρων δεν γλύτωσε και ήταν ένα από τα θύματα αυτής της ασθένειας.
 
                 Τον Bayan, τον διαδέχθηκε ο γιός του ο οποίος συνέχισε με την ίδια δυναμική τις προσπάθειες του πατέρα του. Το 626, οδήγησε το στρατό του σε μια εκστρατεία εναντίον της Κωνσταντινούπολης, αφού είχε συμμαχήσει με τους Σασσανίδες. Όμως, τα Θεοδωσιανά τείχη της Κωνσταντινούπολης αποδείχθηκαν πολύ ισχυρά για τους νομάδες Αβάρους οι οποίοι και ηττήθηκαν. Παράλληλα, προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν και επιθέσεις δια θαλάσσης, αλλά το Αυτοκρατορικό Ναυτικό κατόρθωσε να εκμηδενίσει όλα τα καράβια των Αβάρων. Η Εκστρατεία αυτή ήταν μια αποτυχία και οι επιζήσαντες Αβάροι επέστρεψαν στην Παννονία.

 

Η Παρακμή της Αβαρικής Ηγεμονίας:

                      Κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του Αυτοκράτορα Ηρακλείου (610 – 641), οι Ρωμαίοι σταμάτησαν να δίνουν υπέρογκα ποσά στους Αβάρους. Μακροπρόθεσμα, αυτό αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα στην οικονομία των Αβάρων διότι ουσιαστικά με τα χρήματα αυτά μπορούσαν να διατηρούν τις συμμαχίες τους με τις φυλές που ουσιαστικά είχαν δηλώσει την υποταγή τους στον Αβάρο Χαγάνο. Όταν απεβίωσε το 630 ο γιός του Bayan, οι Βούλγαροι της περιοχής επαναστάτησαν και ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Αβάρων και Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι ζήτησαν την βοήθεια της Αυτοκρατορίας αλλά οι Ρωμαίοι τους αγνόησαν διότι εκείνη την περίοδο συγκρούονταν με μια νέα αναδυόμενη δύναμη που έμελλε να αλλάξει για τα καλά τον συσχετισμό δυνάμεων, τους Άραβες. Τελικά, οι Αβάροι επικράτησαν έναντι των Βουλγάρων, αλλά ουσιαστικά ήταν μια Πύρρειος νίκη με αποτέλεσμα οι Αβάροι να παρακμάσουν.
 
                   Οι Αβάροι, όπως και οι Ούννοι αλλά και οι περισσότεροι νομαδικοί λαοί, η οικονομία τους βασιζόταν στις επιδρομές και τις λεηλασίες. Το σύστημα διακυβέρνησης των Αβάρων λειτούργησε καλά μέχρι και τον θάνατο του Bayan. Από τα μισά του 7ου αιώνα οι Αβάροι παρήκμασαν και ουσιαστικά απομονώθηκαν. Πολλές φορές, συγκρούονταν μεταξύ τους για το ποιος θα γίνει ηγεμόνας των Αβάρων. Συνεπώς, για έναν αιώνα οι εμφύλιοι πόλεμοι ήταν κάτι σύνηθες για τους Αβάρους. Θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία της Αυτοκρατορίας, η οποία δεν μπορούσε να ελέγξει επαρκώς πολλές περιοχές στα Βαλκάνια αλλά λόγω των εσωτερικών προστριβών έμειναν στην αφάνεια για παραπάνω από έναν αιώνα.
 

Τρέχουσα Κατάσταση:
 
               Οι Αβάροι εδώ και έναν αιώνα έχουν απομονωθεί στην Παννονία. Αυτό οφείλεται από τις πολλές εμφύλιες συγκρούσεις αλλά και από την εμφάνιση μιας νέας ηγεμονίας στα Βαλκάνια, οι οποίοι αποτελούν απειλή, τους Βούλγαρους. Οι Αβάροι θα πρέπει να αποφύγουν αρχικά τις συγκρούσεις με τους Βούλγαρους, οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί στη περιοχή. Θα πρέπει να υποτάξουν τα διάφορα Σλαβικά φύλα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και αργότερα να κινηθούν στην Δαλματία, η οποία είναι παραμελημένη από τους Ρωμαίους. Όταν ισχυροποιηθούν θα είναι σε θέση να κινηθούν εναντίον των Βουλγάρων αλλά και εναντίον της ίδιας της Κωνσταντινούπολης. Τέλος, η Ιταλία έχει βυθιστεί στο χάος λόγω των συγκρούσεων μεταξύ Ρωμαίων και Λομβαρδών, οπότε οι Αβάροι μπορούν να εκμεταλλευθούν την περίσταση και να πραγματοποιήσουν επιδρομές. Υπό την ηγεμονία του Χαγάνου Szabir, οι Αβάροι μπορούν να αναγεννηθούν από τις στάχτες  τους και να καταστούν η μεγαλύτερη δύναμη στα Βαλκάνια.

 
 
Έρευνα & Επιμέλεια Κειμένων:
beos777
Unit Preview || Προεπισκόπηση Μονάδων

Khagan's Bodyguard (General's Bodyguard): [Image: komyH4e.jpg]

H σωματοφυλακή αποτελείται από τους συγγενείς και από τα έμπιστα άτομα του Χαγάνου. Οι Αβάροι είναι ένας λαός που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ίππους λόγω του νομαδικού παρελθόντος τους. Η σωματοφυλακή των Αβάρων αντικατοπτρίζει την δυναμική του Αβαρικού στρατού για αυτό άλλωστε διαθέτουν εξαιρετικές πανοπλίες. Είναι μια μονάδα που είναι βαριά θωρακισμένοι και επίσης διαθέτουν μια αίγλη.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: xw91C1f.jpg][Image: kv3ZNGW.jpg]Avar Nobles:[Image: CMBhQlJ.jpg]

Το σώμα αυτό στελεχώνεται από την ελίτ των Αβάρων. Για αυτό και άλλωστε διαθέτουν αυτόν τον εξαιρετικό εξοπλισμό. Το σώμα αυτό ουσιαστικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο δυναμικά βαρέως ιππικά της Ευρώπης. Μπορούν με τις λόγχες τους να επιφέρουν καταστρεπτικές συνέπειες στον αντίπαλο. Ακόμη, δε θα διστάσουν να πραγματοποιήσουν έφοδο σε ισχυρά σώματα πεζικού. Με αυτά τα σώματα συγκρούστηκε πολλές φορές ο Αυτοκρατορικός στρατός και πολλές φορές αποδεκατίστηκε. Το σώμα αυτό αποτέλεσε μεγάλη επιρροή για πολλά ιππικά σώματα των Ρωμαίων.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: kx2PrJT.jpg][Image: BERrktR.jpg]


Avar Horse Archers:[Image: XIOfKR9.jpg]

Οι περισσότεροι νομαδικοί λαοί ήταν εξαιρετικοί ιππείς. Όμως, ήταν ιδιαίτερα διάσημοι ως ιπποτοξότες. Είχαν κατορθώσει να εξελίξουν αυτή τη τεχνική σε μεγάλο βαθμό. Φυσικά και οι Αβάροι, οι οποίοι είναι ένας στρατός που βασίζεται κατά κόρον στο ιππικό τους, δε θα μπορούσαν να μην είναι εξαιρετικοί ιπποτοξότες. Το συγκεκριμένο σώμα έχει την ευχέρεια να κινείται πάρα πολύ γρήγορα και να μπορεί να προκαλεί φθορά με τα βέλη του είτε σε ιππικά σώματα που το καταδιώκουν είτε στο πεζικό του εχθρού. Τέλος, οι ιππείς αυτοί δεν πρέπει να συγκρούονται με άλλα ιππικά σώματα που είναι πιο ισχυρά από αυτούς.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: BZ6H6lj.jpg][Image: VDVIzjb.jpg]


Avar Lancers:[Image: yMgzkob.jpg]

Οι συγκεκριμένοι ιππείς είναι από τα καλύτερα ιππικά σώματα που μπορούν να παρατάξουν οι Αβάροι. Το συγκεκριμένο σώμα, διαθέτει την διακριτική ευχέρεια να χειρίζεται με την ίδια επιδεξιότητα το τόξο αλλά και τη λόγχη. Συνεπώς, η πρώτη τους κίνηση είναι πρώτα να βάλλουν εναντίον του εχθρού και αργότερα να πραγματοποιούν εφόδους. Όμως, το μειονέκτημά τους είναι ότι λόγω της ανεπαρκής τους θωράκισης δεν μπορούν να συγκρουστούν με ισχυρά σώματα πεζικού αλλά ακόμα και με ισχυρά σώματα ιππικού. Γενικότερα, είναι ένα από τα σημαντικότερα ιππικά σώματα των Αβάρων, γι' αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι στρατοί των Αβάρων διαθέτουν πολλά τέτοια σώματα.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: uJFFKtM.jpg][Image: eqr2LqE.jpg]


Avar Scouts:[Image: XH2kzpN.jpg]

Οι ιππείς αυτοί ουσιαστικά έχουν συγκεκριμένες αποστολές κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας. Συνήθως, αποτελούν την εμπροσθοφυλακή των αβαρικών στρατών, λειτουργούν ως παρατηρητές των εχθρικών παρατάξεων και τέλος, πραγματοποιούν περιπολίες στα αβαρικά στρατόπεδα. Το σώμα αυτό αποτελείται από άτομα χαμηλής κοινωνικής προέλευσης και γενικά από ταραχοποιούς, με αποτέλεσμα το σώμα αυτό επειδή αποτελεί την εμπροσθοφυλακή να πραγματοποιεί λεηλασίες και επιδρομές σε περιοχές. Είναι μια μονάδα που είναι άκρως εξαιρετική σε ενέδρες.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: cNGwIJ1.jpg][Image: J5n9FRx.jpg]


Avar Swordsmen[Image: xhtH9Kf.jpg]

Οι Αβάροι δεν έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στο πεζικό, όπως και οι περισσότεροι νομαδικοί λαοί. Όμως, λόγω της επαφής τους με τους Ρωμαίους αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν πολλά στοιχεία. Ιδιαίτερα μετά τη καταστροφική ήττα που υπέστησαν στα τείχη της Κωνσταντινούπολης το 626, αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν πολλά στοιχεία. Συγκεκριμένα, άρχιζαν σταδιακά να δίνουν έμφαση στο πεζικό. Το συγκεκριμένο σώμα είναι εξαιρετικά εξοπλισμένο και είναι ιδιαίτερα ικανό σε πολιορκίες. Μπορεί να κρατήσει τη θέση του σε μάχες εκ του συστάδην, αλλά δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ισχυρές εφόδους ιππικών σωμάτων.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: Hw8jdlc.jpg][Image: gcKx1sI.jpg]


Khagan's Guard:[Image: gOQlTCX.jpg]

Ουσιαστικά αποτελούν τη φρουρά του Χαγάνου. Είναι ίσως η πιο ισχυρή μονάδα πεζικού των Αβάρων. Σπανίως, θα εμπλακούν στη μάχη αλλά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συνήθως, είναι μια μονάδα που δεν πρόκειται να υποχώρησει καθώς η θωράκισή τους το επιτρέπει αυτό. Επίσης, μπορούν να αναχαιτίζουν τα αντίπαλα ιππικά σώματα. Το σώμα αυτό, αν και πολλές φορές οι ίδιοι οι Αβάροι θεωρούν ότι έχει τελετουργικό χαρακτήρα, είναι ίσως από τα πιο ποιοτικά σώματα των Αβάρων.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: L7Alewi.jpg][Image: 2yOOxA4.jpg]


Avar Archers:[Image: xNqDgko.jpg]

Γενικότερα όλοι οι Νομάδες ήταν εξεραιτικοί χειριστές του τόξου. Οι Αβάροι τοξότες δεν διαθέτουν καθόλου θωράκιση, δεν είναι άλλωστε σκοπός τους να συγκρούονται με άλλες δυνάμεις. Ο Στόχος τους είναι απλός: Να προκαλούν φθορά στην αντίπαλη παράταξη μέχρι την τελική σύγκρουση. Επίσης, οι τοξότες αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε καταστάσεις πολιορκίας. Συνήθως, τα κατώτερα λαικά στρώματα και οι χωρικοί στελεχώνουν αυτά τα σώματα.
ς.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: CjhYC13.jpg][Image: RppEz2H.jpg]


[
Slavic Axemen:[Image: 0gcQXiM.jpg]

Οι Αβάροι ήταν ουσιαστικά επικυρίαρχοι διαφόρων Σλαβικών φυλών που διαβιούσαν εντός της επικράτειάς τους. Συνεπώς, εν καιρώ πολέμου οι Σλάβοι θα έπρεπε να επανδρώνουν τον Αβαρικό στρατό. Το πιο διαδεδομένο όπλο των Σλάβων ήταν ο πέλεκυς/τσεκούρι. Πολλοί Σλάβοι που ενσωματώνονταν στον Αβαρικό στρατό, χρησιμοποιούσαν τον πέλεκυ και ουσιαστικά ήταν μια μονάδα η οποία είναι ιδιαίτερα επιθετική και αρκετά ικανή να επιφέρει πλήγματα σε αντίπαλα πεζικά σώματα. Το μειονέκτημά τους είναι η μη θωράκισή τους.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: wpsIuB2.jpg][Image: kLpNY7C.jpg]


Pannonian Spearmen:[Image: oBIsGZm.jpg]

Οι Αβάροι, όπως και οι Ούννοι, είχαν ως βάση τους την Παννονία. Συνεπώς, οι γηγενείς έπρεπε να είναι συνεργάσιμοι με τους Αβάρους. Τέτοια σώματα δημιουργήθηκαν και τα στελέχωναν οι χωρικοί. Συνήθως, βασικός τους στόχος ήταν να προστατεύουν τα χωράφια τους, τις οικίες τους αλλά και τα στρατόπεδα. Σαν μονάδα είναι ιδιαίτερα ικανή στην αναχαίτιση του ιππικού.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: NcQXuI5.jpg][Image: 3iBouBx.jpg]


Pannonian Cavalry:[Image: Ujx5qcr.jpg]

Η συγκεκριμένη μονάδα είναι ιδιαίτερα ικανή. Το ιππικό σώμα αυτό είναι ιδιαίτερα ικανό καθώς λειτουργούν και σαν ακροβοληστές αλλά και μπορούν να συγκρούονται και με αντίπαλα ιππικά σώματα. Γενικότερα, είναι μια άκρως χρήσιμη μονάδα για κάθε Αβαρικό στρατό. Ο κάθε στρατηγός οφείλει να χρησιμοποιεί αυτή τη μονάδα και να την αξιοποιεί κατάλληλα.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: tZPFyVX.jpg][Image: naNlr1x.jpg]


Avar Bagaturs:[Image: Q2PQpHe.jpg]

Το σώμα αυτό είναι μια πολεμική μηχανή. Είναι ίσως η ικανότερη μονάδα που μπορούν να παρατάξουν οι Αβάροι. Στα Τουρκο-Μογγολικά, "Bagatur" σημαίνει Ήρωας. Συνεπώς, το σώμα αυτό στελεχώνεται από άνδρες που εκπαιδεύονται από μικρά παιδιά και ο μοναδικός τους σκοπός είναι η προστασία των Αβαρικών εδαφών. Αν και πολλοί τους χαρακτηρίζουν ως πολεμοχαρείς, ισχύει το άκρως αντίθετο. Είναι ένα βαρέως ιππικό σώμα ιπποτοξοτών με στόχο να προκαλούν μεγάλη φθορά στον αντίπαλο. Επίσης, μπορούν να συγκρατούν τις θέσεις τους. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ο εξοπλισμός τους, ο οποίος είναι εφάμιλλος ακόμα και με της σωματοφυλακής του Χαγάνου. Το σώμα αυτό είναι το μοναδικό που συντηρείται από το ίδιο το Αβαρικό κράτος..
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: vWyghw7.jpg][Image: BstQc3u.jpg]

Προγραμματισμός / Κωδικοποίηση/ 3d models / 2d textures:
★koultouras★
Φωτογραφίες / Promotional 2d:
Greek Strategos
Διαμόρφωση Roster , Έρευνα & Επιμέλεια Κειμένων:
beos777
[Image: 1C8B24B20DE1C397C0DD911E0F897B8251B83225]
Υπέροχοι! [Image: bounce1.gif]
Γιάννη έχει ένα λαθάκι το κείμενο στο "Από τα μισά του 7[sup]ου[/sup] αιώνα οι Αβάροι "
(07-05-2016, 11:38 PM)Nekro Wrote: [ -> ]Υπέροχοι! [Image: bounce1.gif]
Γιάννη έχει ένα λαθάκι το κείμενο στο "Από τα μισά του 7[sup]ου[/sup] αιώνα οι Αβάροι "

μιλλ μερσί
French
Πολύ ωραίοι οι Αβαροι, μπράβο.


Κάτι άσχετο όμως, τα άλογα είναι στο κανονικό τους  μέγεθος?
(08-05-2016, 06:31 PM)Icarus Wrote: [ -> ]Πολύ ωραίοι οι Αβαροι, μπράβο.


Κάτι άσχετο όμως, τα άλογα είναι στο κανονικό τους  μέγεθος?

Tnx bro. Γενικά οι Αβάροι μου έβγαλαν λίγο τη παναγία, έκανα ότι καλύτερο μπορούσα ως προς το πλάνο των μονάδων. Δε ξέρω αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ σαν faction, έχουν ενδιαφέρον.

Ναι ρε Ίκαρε, τα βλέπεις κάπως εσύ? Για τα άλογα μιλάω.
οντως κατι συμβαίνει με το μέγεθος των αλόγων στο Αττίλα
και μένα μου φαίνονται κάπως.
Τώρα που το λέτε μου φαίνονται λίγο μεγαλύτερα από ΠΟΝΥ!
(08-05-2016, 07:12 PM)beos777 Wrote: [ -> ]Ναι ρε Ίκαρε, τα βλέπεις κάπως εσύ? Για τα άλογα μιλάω.
 
(08-05-2016, 07:45 PM)★koultouras★ Wrote: [ -> ]οντως κατι συμβαίνει με το μέγεθος των αλόγων στο Αττίλα
και μένα μου φαίνονται κάπως.Ναι φαίνονται μικρά σε σχέση με το μέγεθος του ιππέα.

Βασικά νόμιζα οτι ήταν επίτηδες έτσι για να μοιάζουν με τα άλογα που χρησιμοποιούσαν οι Μογγόλοι.
Αν έχετε πληροφορίες για τα άλογα των Αβάρων και οντως μοιάζουν το αφήνετε έτσι!   [Image: 2. D.gif]

Pages: 1 2 3