Total War Hellas Forums

Full Version: [TWH AoD] Προεπισκόπηση του Χανάτου των Πετσενέγκων || Pecheneg Khanate's Preview
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Οι Πετσενέγκοι 
[Image: 300px-MadridSkylitzesFol173ra.jpg]
ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ:


Για τους Πετσενέγκους ελάχιστα πράγματα είναι γενικά γνωστά. Οι περισσότερες πηγές που έχουμε τους αναφέρουν ως μια νομαδική συνομοσπονδία φυλών που δραστηριοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή βορειοδυτικά της Υπερκαυκασίας και της κεντρικής ανατολικής Ευρώπη κατόπιν των πιέσεων και του εκτοπισμού που υπέστησαν απο το Χανάτο των Χαζάρων και των Ογούζων.  Κατ' ουσίαν υπήρξε ενας ημινομαδικός τουρκικός λαός των στεπών της κεντρικής Ασίας που μιλούσε την ομώνυμη γλώσσα συγκαταλεγόμενη στην μεγάλη οικογένεια των τουρκικών γλωσσών.


Το εθνώνυμο των Πετσενέγων προήλθε από τη λέξη της Αρχαίας Τουρκικής για τον "κουνιάδο" (baja, baja-naq or bajinaq), υπονοώντας ότι αρχικά αναφερόταν "σε σόι ή φυλή με σχέση εξ αγχιστείας". Πηγές γραμμένες σε διάφορες γλώσσες χρησιμοποιούσαν παρόμοιες ονομασίες όταν αναφέρονταν σε συνομοσπονδίες των φυλών των Πετσενέγων. Αναφέρονταν με τα ονόματα Bjnak, Bjanak ή Bajanak σε Αραβικά και Περσικά κείμενα, ως Be-ča-nag σε κείμενα της Κλασικής Θιβετιανής (10ος-12ος αιώνας), ως Pačanak-i σε έργα γραμμένα στη Γεωργιανή και Pacinnak στην Αρμενική. Η Άννα Κομνηνή και άλλοι Βυζαντινοί συγγραφείς αναφέρονταν στους Πετσενέγους ως Πατζινακίτες. Σε κείμενα της μεσαιωνικής Λατινικής οι Πετσενέγοι αναφέρονταν ως Pizenaci, Bisseni ή Bessi. Οι Ανατολικοί Σλαβικοί λαοί χρησιμοποιούν τους όρους Pečenegi ή Pečenezi, ενώ οι Πολωνοί τους αναφέρουν ως Pieczyngowie ή Piecinigi. Η Ουγγρική λέξη για τους Πετσενέγους είναι besenyő.
 
 
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:
Οργανωτικά και διοικητικά οι Πετσενέγκοι δεν προέβησαν ποτέ στη συγκροτήση ενιαίου κράτους αλλά ήταν οργανωμένοι σε τοπικά χανάτα που μετακινούνταν με σχετική ομοιομορφία.
Οι Πετσενέγοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κεντρασιατική τους πατρίδα, εξωθούμενοι από ένα συνασπισμό Ογούζων Τούρκων, Καρλούκων και Κιμάκων δυτικά. Η προς δυσμάς μετανάστευση των Πετσενέγων άρχισε μεταξύ 800 και 850, αλλά η ακριβής χρονολογία δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Οι Πετσενέγοι εγκαταστάθηκαν στη στέππα-διάδρομο μεταξύ των ποταμών Ουράλη και Βόλγα και σύμφωνα με το Γκαρντιζί (Πέρσης, π. 1061) και άλλους Μουσουλμάνους λόγιους που βάσισαν τα έργα τους σε πηγές του 9ου αιώνα, τα νέα εδάφη των Πετσενέγων συνόρευαν με τους Κουμάνους, τους Χάζαρους, τους Ογούζους Τούρκους και τους Σλάβους. Οι ίδιες πηγές αφηγούνται επίσης ότι οι Πετσενέγοι πολεμούσαν συχνά κατά των Χαζάρων και των υποτελών τους, τους Μπούρτας. Οι Χάζαροι και οι Ογούζοι Τούρκοι συνήψαν μια συμμαχία κατά των Πετσενέγων και τους επιτέθηκαν. Υστερώντας αριθμητικά οι Πετσενέγοι ξεκίνησαν νέα μετανάστευση, εισέβαλαν στα μέρη που κατοικούσαν οι Μαγυαροι και τους ανάγκασαν να φύγουν. Δεν υπάρχει χρονολογία κοινά αποδεκτή για αυτή τη δεύτερη μετανάστευση των Πετσενέγων. Ο Πρίτσακ υποστηρίζει ότι έλαβε χώρα γύρω στα 830, ενώ ο Κρίστο ότι αποκλείεται να συνέβη πριν το 850. Με αυτόν τον τρόπο οι Πετσενέγοι εγκαταστάθηκαν κατά μήκος των ποταμών Ντονέτς και Κουμπάν.

 
Τον 9ο και το 10ο αιώνα έλεγχαν μεγάλο μέρος των στεπών της νοτιοδυτικής Ευρασίας και της Κριμαϊκής Χερσονήσου. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, που έγραφε γύρω στα 950, η Πατζινακία, το βασίλειο των Πετσενέγων εκτεινόταν δυτικά μέχρι τον Ποταμό Σερέτη (ή ακόμη τα Ανατολικά Καρπάθια Όρη) και απείχε τέσσερις ημέρες από την "Τουρκιάδα" (δηλ. την Ουγγαρία). Ωστόσο η αντίληψή τους για τους όρους και την άσκηση της πολιτικής -ενος σημαντικού παράγοντα εξελίξεων στην περιοχή, εκείνη την εποχή- δεν μπόρεσε να υπερβεί τις ασυντόνιστες επιθέσεις σε γειτονικούς λαούς και την υπηρεσία τους ως μισθοφόρων για άλλες δυνάμεις, όπως άλλωστε συνέβη και με τις περισσότερες νομαδικές φυλές. Αυτός υπήρξε κατα πάσα πιθανότητα και ο κύριος λόγος πίσω απο την σχετικά άτακτη κατάρρευση και τον ολικό αφανισμό του λαού αυτού όταν βρέθηκε σε ευάλωτη θέση.


 
Η ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ:
Τον 9ο αιώνα οι Βυζαντινοί συμμάχησαν με τους Πετσενέγκους, χρησιμοποιούντας τους για να αποκρούσουν άλλες πιο επικύνδυνες φυλές, όπως οι Ρως και οι Μαγυάροι.
Οι Ούζοι, άλλος Τουρκικός λαός της στέπας, εξεδίωξαν τελικά τους Πετσενέγους από την πατρίδα τους και στη συνέχεια οικειοποιήθηκαν επίσης τα περισσότερα από τα ζώα τους και άλλα αγαθά τους. Μια συμμαχία Ογούζων, Κιμέκων και Καρλούκων πίεζε επίσης τους Πετσενέγους, αλλά ένα άλλο βασίλειο, οι Σαμανίδες, νίκησαν αυτή τη συμμαχία και έδωσαν έτσι ανάσα επιβίωσης στον νομαδικό αυτό λαό. Ωθούμενοι δυτικότερα από τους Χάζαρους και τους Κουμάνους το 889, οι Πετσενέγοι με τη σειρά τους έδιωξαν τους Μαγυάρους δυτικά του Ποταμού Δνείπερου το 892.
Ο Βούλγαρος Τσάρος Συμεών χρησιμοποίησε τους Πετσενέγους για να τον βοηθήσουν να αποκρούσει τους Μαγυάρους. Οι Πετσενέγοι ήταν τόσο αποτελεσματικοί, ώστε εκδίωξαν τους Μαγυάρους που απέμεναν στο Ετελκοζ και στις στέπες του Πόντου, πιέζοντάς τους προς τα δυτικά, προς την Παννονική πεδιάδα, όπου ίδρυσαν αργότερα το Ουγγρικό κράτος.
 

Τον 9ο αιώνα οι Πετσενέγοι άρχισαν μια περίοδο πολέμων κατά των Ρως του Κιέβου. Επί πάνω από δύο αιώνες εξαπέλυαν επιδρομές στη χώρα των Ρως, που μερικές φορές κλιμακώνονταν σε κανονικούς πολέμους (όπως ο πόλεμος του 920 των Πετσενέγων με τον Ιγκόρ του Κιέβου, που αναφέρεται στο Πρώτο Χρονικό). Οι πόλεμοι των Πετσενέγων κατά των Ρως του Κιέβου ανάγκασαν τους Σλάβους από τα εδάφη της Βλαχίας να μεταναστεύσουν σταδιακά βόρεια του Δνείστερου το 10ο και τον 11ο αιώνα. Ομως συνέβαιναν επίσης και προσωρινές στρατιωτικές συμμαχίες Ρως-Πετσενέγων, όπως στην εκστρατεία κατά του Βυζαντίου το 943 υπό τον Ιγκόρ. Το 968 οι Πετσενέγοι επιτέθηκαν και πολιόρκησαν το Κίεβο, μερικοί συμμάχησαν με τον Πρίγκιπα του Κιέβου Σβιάτοσλαβ Α΄ στην εκστρατεία του κατά του Βυζαντίου το 970–971, αν και τελικά του έστησαν ενέδρα και τον σκότωσαν το 972. Σύμφωνα με το Πρώτο Χρονικό ο Πετσενέγος Χαν Κούρια έφτιαξε ένα δισκοπότηρο από το κρανίο του Σβιάτοσλαβ, σύμφωνα με το έθιμο των νομάδων της στέπας. Η έκβαη της αντιπαράθεσης Ρως-Πετσενέγων άλλαξε κατά τη βασιλεία του Βλαδίμηρου Α΄ του Κιέβου (990–995), που ίδρυσε την πόλη Περεγιασλάβ στη θέση της νίκης του επί των Πετσενέγων, και στη συνέχεια με την ήττα των Πετσενέγων κατά τη βασιλεία του Γιαροσλάβ Α΄ του Σοφού το 1036. Λίγο αργότερα άλλες νομαδικές φυλές αντικατέστησαν τους εξασθενημένους Πετσενέγους στη στέπα του Πόντου : οι Κουμάνοι και οι Τορκίλ. Σύμφωνα με το Μικαίλο Χρουσέφσκι (Ουκρανός ακαδημαϊκός 1866-1934) (Ιστορία Ουκρανίς-Ρουθηνίας) μετά την ήττα της κοντά στο Κίεβο η Ορδή των Πετσενέγων μετακινήθηκε προς το Δούναβη, διέσχισε τον ποταμό και εξαφανίσθηκε από τη στέπα του Πόντου.
 
Η ΠΤΩΣΗ:
Μετά από αιώνες πολέμων, όπου συμμετείχαν όλοι οι γείτονές τους - η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Βουλγαρία, οι Ρως του Κιέβου, η Χαζαρία και οι Μαγυάροι - οι Πετσενέγοι αφανίστηκαν ως ανεξάρτητη δύναμη το 1091 στη Μάχη του Λεβουνίου από έναν ενωμένο στρατό Βυζαντινών και Κουμάνων υπό το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ Κομνηνό. Ο Αλέξιος Α΄ στρατολόγησε τους ηττημένους Πετσενέγους, που τους μετεγκατέστησε στην περιοχή της Αλμωπίας στη Μακεδονία σε ένα "τάγμα Πετσενέγων των Μογλενών". Μετά από νέα επίθεση των Κουμανών το 1094 πολλοί Πετσενέγοι σφαγιάσθηκαν ή αφομοιώθηκαν. Οι Βυζαντινοί νίκησαν πάλι τους Πετσενέγους στη Μάχη της Βερόης το 1122, στο έδαφος της σημερινής Βουλγαρίας. Για κάποιο διάστημα σημαντικές κοινότητες Πετσενέγων επιβίωναν ακόμη στο Βασίλειο της Ουγγαρίας. Με την πάροδο του χρόνου οι Πετσενέγοι των Βαλκανίων έχασαν την εθνική τους ταυτότητα και αφομοιώθηκαν πλήρως, κυρίως από τους Μαγυάρους και τους Βουλγάρους.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Οι Πετσενέγκοι θα εμφανιστούν ανατολικά στο χάρτη ανάμεσα στους ποταμούς Ουράλη και Βόλγα. Αφενός αυτο τους δίνει ενα πλεονέκτημα οσον αφορά τα μετόπισθεν καθώς δεν έχουν καποια μεγάλη ανησυχία στα ανατολικά. Αφετέρου όμως ο νότος θα είναι γεμάτος εχθρούς. Οι Ογούζοι , οι Χαζάροι και οι Βούλγαροι του Βόγλα στο Βορρά αναμένεται να ασκήσουν έντονες πιέσεις εναντίον των νομάδων Πετσενέγκων. Θα ήταν φρόνιμο οι Πετσενέγκοι να παρασύρουν τους βασικούς τους εχθρούς στις στέππες , όπου θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, πριν αρχίσουν την κάθοδο προς το νότο, οπου θα συναντήσουν οργανωμένα κράτη και συγκροτημένες - οχυρωμένες πόλεις. Οι Μαγυάροι αποτελούν έναν ακόμα στόχο επέκτασης, αλλά δεδομένου οτι ο Μαγυάρικος τρόπος διεξαγωγής πολέμου δεν διαφέρει πολύ με αυτόν των Πετσενέγκων , θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσει ενας πόλεμος μονο όταν το δυναμικό του στρατού φτάσει σε ενα αρκετά αξιόμαχο επίπεδο. Οπως και να έχει , οι Πετσενέγκοι θα πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά προς ποια κατεύθυνση θα επεκταθούν 
καθώς ο στρατός που διαθέτουν έχει παρα πολύ συγκεκριμένη χρήση και ειναι ικανός μόνο σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και πεδία μάχης.
Έρευνα & Επιμέλεια Κειμένων:
★koultouras★
Unit Preview || Προεπισκόπηση Μονάδων

Tribal Foot Archers:[Image: dBZUEbr.jpg]

Οι νομάδες της Κεντρικής Ασίας , αν μη τι άλλο, είναι εξαιρετικοί ιππείς. Δεν είναι όμως οι ιππικές τους ικανότητες απο μόνες τους αυτές για τις οποίες έγιναν ξακουστοί, αλλά η χαρακτηριστική εκείνη μορφή πολέμου που συνδυάζει απαράμιλλες ιππικές ικανότητες σε συνδυασμό με την έξοχη χρήση του τόξου. Καθεμία φυλή των χανάτων όμως οφείλει να διατηρεί τουλάχιστον ένα σώμα πεζών τοξοτών καθώς δεν ήταν πάντα σίγουρο οτι ο πόλεμος θα διεξαχθεί σε πλεονεκτικό για τα άλογα πεδίο.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: PxYMhZk.jpg][Image: 6DSkHkF.jpg]


Tribal Horse Archers: [Image: 7O7bku1.jpg]

Τυπική , σχεδόν αρχετυπική φιγούρα στους νομαδικούς λαούς είναι ο ιπποτοξότης. Η χρήση σωμάτων ιπποτοξοτών για τους νομάδες υπήρξε το "α και το ω" των στρατών τους σχεδόν απο την απαρχή των μετακινήσεών τους. Οι φυλές των Πετσενέγκων εξασκούνται στο τοξο και την ιππασία σχεδόν απο νήπια και ως εκ τουτου θα ήταν αδύνατον να μην χρησιμοποιηθεί ολη αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία αιώνων στο πεδίο της μάχης.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: SxInqid.jpg][Image: spD1539.jpg]


Tribal Cavalry:[Image: V4JsDk0.jpg]

Ελαφρύ ιππικό που αποσκοπεί κυρίως στην παρενόχληση των βαρέων εχθρικών μονάδων και στην επίθεση ενάντια σε μονάδες που αποσύρονται. Οι Πετσενέγκοι Ιππείς των φυλών δεν είναι ενα σώμα στο οποίο κάποιος θα πρέπει να επαφίεται με σκοπό την παρατεταμένη εμπλοκή. Η χρήση τους είναι καθαρά επικουρική και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πλήρη εμπλοκή μόνο οταν το momentum το επιτρέπει.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: 024TSpW.jpg][Image: 8ioYigS.jpg]


Tribesmen:[Image: MDGmrBx.jpg]

Απόντος συγκροτημένου τακτικού στρατού, κάθε άνδρας της φυλής οφείλει , προκειμένου να προστατέψει γη και οικογένεια, να οπλιστεί για να αμυνθεί. Απλά μέλη της φυλής σπεύδουν να πλαισιώσουν τις ορδές του Χάνου (Khan) προκειμένου να προσφέρουν οσο το δυνατόν περισσότερους ανδρες, εστω και αν αυτό σημαίνει προσφορά σε αριθμό μονο παρά σε ικανότητα.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: 3nijOI5.jpg][Image: GwAixdm.jpg]


Chosen Horsearchers:[Image: 77ZUnIQ.jpg]

Καθώς οι Πετσενέγκοι στερούνταν τυπικής στρατιωτικής οργάνωσης και εκπαίδευσης, η στελέχωση των ανώτερων στρατιωτικών σωμάτων εξαρτιόνταν απο την επιλογή. Η επιλογή αυτή γινόταν απο τον ηγέτη του σώματος που εκστράτευε, είτε αυτός ήταν ενας αρχηγός μιας φυλής, είτε αυτός ήταν ο ίδιος ο Χάνος. Με δεδομένο οτι οι επίλεκτοι Ιπποτοξότες είναι οι καλύτεροι που κάθε φυλή μπορεί να επιδείξει , γίνεται κατανοητό για ποιόν λόγο υπήρξε μια άκρως αξιόμαχη μονάδα.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: moa78r1.jpg][Image: 1o3gvhN.jpg]


Chosen Spearmen:[Image: lB3PK9m.jpg]

Το "πάτημα" των Πετσενέγκων σε περιοχές ευρωπαϊκές και δασώδεις με υψομετρικές διαφορές εντός ελαχίστης εκτάσεως, τους έφερε μπροστά στην ανάγκη χρήσης βαρέος πεζικού. Σε περιοχές οπου η αιχμή του δόρατος των Πετσενέγκων , το ιππικό, δεν είχε δυνατότητα επιχείρησης , ενα εξίσου αξιόπιστο σώμα που μιμείται την μάχη εκ του συστάδην των αντιπάλων , θα έπρεπε να συγκροτηθεί. Οι επίλεκτοι δορυφόροι αποτελούν το μοναδικό βαρύ σώμα αμυνας που διαθέτουν στις τάξεις τους οι Πετσενέγκοι.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: 5pNkqT4.jpg][Image: 935Qz8o.jpg]Mukhtar's Cavalry:[Image: VRhSLC5.jpg]

Ο Μουχτάρης (ή Μουκτάρης) υπήρξε στις τουρκικές φυλές ο αρχηγός της κοινότητας, ένα δλδ. είδος τοπικού άρχουντα-φυλάρχου. Για την προσωπική του ασφάλεια διατηρούσε και εξόπλιζε ενα σώμα ιππέων, που εκτός απο χρέη χωροφυλακής πολλές φορές καλούταν να συμμετέχει στον πλευρό του άρχοντά τους στον πόλεμο που τους οδηγούσε ο Μεγας Χάνος.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: egofu0r.jpg][Image: 4Td0sIq.jpg]


Pecheneg Lancers:[Image: IA2Wv2n.jpg]

Υιοθετώντας πολλά στοιχεία απο τους Σασσανίδες και τους ανατολικούς λαούς της Υπερκαυκασίας, οι Πετσενέγκοι ανέπτυξαν περαιτέρω το στύλ του ιππικού πολέμου. Στην προκειμένη περίπτωση , υιοθετώντας τη λόγχη που χρησιμοποιούσαν οι Κατάφρακτοι των Πάρθων, των Σασσανιδών και της αρχαίας Βακτριανής διαμόρφωσαν ιππικά σώματα λογχοφόρων, τα οποία εν αντιθέσει με τους προκάτοχούς τους είναι ελαφρύτερα θωρακισμένοι , θυσιάζοντας την άμυνα υπερ της κινητικότητας.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: GDrITRv.jpg][Image: ygojXVu.jpg]


Chosen Foot Archers:[Image: IznZToM.jpg]

Οι επίλεκτοι τοξότες είναι ενα διπλής χρήσης πεζικό μεσαίας θωράκισης. Ως τοξότες εκμεταλλεύονται την αδιαμφισβήτητη ικανότητα των Πετσενέγκων στο τόξο, αλλά επιπλέον συμπληρώνουν το "κενό" που παρουσιάζουν οι στρατοί των νομάδων ως προς μια βαριά μονάδα μεσαίας θωράκισης. Οι τοξότες αυτοί δεν επιλέγονται τυχαία απο τον Μέγα Χάνο. Είναι εξίσου θανάσιμοι τόσο με ένα τόξο στο χέρι όσο και με ένα ξίφος.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: xqcatBd.jpg][Image: DgU51zD.jpg]


Noble Lancers:[Image: fO7fEBP.jpg]

Οι τίτλοι ευγενείας στις νομαδικές φυλές δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν στον Δυτικό κόσμο. Καταρχάς η αριστοκρατία αποτελεί μια τρόπον τινά κληροδοτούμενη κατάσταση , που μεταδίδεται απο γενιά σε γενιά αφ'ενός, αλλά στην οποία το μόνο σταθερό είναι η ίδια της η ύπαρξη και όχι οι συμπεριλαμβανόμενοι οίκοι και τα πρόσωπα. Η δομή του συστήματος αυτού επιτρέπει επίσης την ανέλιξη των "κοινών θνητών" σε στάτους αριστοκρατικό, αλλά και την έκπτωση ενός αριστοκράτη απο την "ευγένεια". Ολα στηρίζονται στις πράξεις ανδρείας, και ποιος καλύτερος τρόπος απόδειξής της παρά ο πόλεμος.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: StuCv9y.jpg][Image: vfawLVM.jpg]


Khan's Royal Escort:[Image: 5Aaf1nJ.jpg]

Έμπιστοι του Μεγάλου Χάνου, άξιοι άνδρες και ανυπέρβλητοι μαχητές, η βασιλικοί ακόλουθοι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί ένας νομαδικός στρατός να επιδείξει. Εξοπλισμένοι με τί άλλο, ενα τόξο, και αρματωμένοι με την καλυτερη δυνατή θωράκιση, οι Βασιλικοί Ιπποτοξότες αποτελούν μια δύναμη στην οποία δυσκολα κανείς κρατάει την ψυχραιμία του αντιμετωπίζοντάς την.
More Images || Περισσότερες εικόνες
[Image: aJumf5a.jpg][Image: CSTLFcq.jpg]

Προγραμματισμός / Κωδικοποίηση/ 3d models / 2d textures:
★koultouras★
Φωτογραφίες / Promotional 2d:
Greek Strategos
Διαμόρφωση Roster , Έρευνα & Επιμέλεια Κειμένων:
★koultouras★
[Image: pKagHal.png]
Ωραίοι οι Πετσενέγκοι! Μπράβο και στον φωτογράφο!  [Image: 2. D.gif]
(13-06-2016, 09:27 PM)Icarus Wrote: [ -> ]Ωραίοι οι Πετσενέγκοι! Μπράβο και στον φωτογράφο!  [Image: 2. D.gif]

Κουλτουρας+Units= Εγγυηση

Thank you thank you... [Image: 2.).gif]
Φανταστικη δουλεια παιδες! smile2
(13-06-2016, 09:40 PM)Themistokles Wrote: [ -> ]Φανταστικη δουλεια παιδες! [Image: 2. D.gif]

Eδωσε ρεσιταλ ο Γιαννης η αληθεια ειναι... [Image: 2.smile1.gif]
Τρομερη δουλεια τρομεροτατη ποτε θα μας πατε στην δυτικη ευρωπη
(15-06-2016, 12:26 PM)ΤΕΓΕΑΤΗΣ Wrote: [ -> ]Τρομερη δουλεια τρομεροτατη ποτε θα μας πατε στην δυτικη ευρωπη

Εγω φταιω που εχουμε καθυστερησει για Δυτικη Ευρωπη, λογω ελλειψης χρονου για το research-roster...
Ομως  σχετικα συντομα πιστευω θα εχουμε κατι... [Image: 2.).gif]
(15-06-2016, 02:46 PM)Greek Strategos Wrote: [ -> ]Εγω φταιω που εχουμε καθυστερησει για Δυτικη Ευρωπη, λογω ελλειψης χρονου για το research-roster...
Ομως  σχετικα συντομα πιστευω θα εχουμε κατι... [Image: 2.).gif]


Δούλευε!!  [Image: whimp.gif]
Pages: 1 2